Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


1 årig MBSR Instruktøruddannelse

 

Hold 5

 

MBSR Instruktøruddannelse, Mindfulness Based Stress Reduction; med certificering efter international standard; 5. årgang ved Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen.

 

Ansøgninger til 7. årgang med start ultimo 2018, modtages nu. 

Every moment we are arriving at our own door,
Every moment we could open it.
In every moment, we might love again
the stranger who was ourself,
who knows us by heart.

– Jon Kabat-Zinn med Derek Walcott

 

 

Mindfulness og Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Mindfulness handler meget om at generobre vores nærvær, frisætte vores resurser og skabe et liv i frihed og frugtbar udfoldelse.

 

Mindfullife’s MBSR Instruktøruddannelse gør dig ikke blot i stand til at undervise i Mindfulness. Den giver dig en solid indføring, træning og undervisningskompetence i det globalt set mest gennemtestede og velafprøvede mindfulness program, oprindeligt udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts. Et program, der er forskningsbaseret og har en veldokumenteret effekt på vor evne til at finde glæde midt i dagligdagens udfordringer samt til at møde og håndtere stress, krise, sygdom og smerte.

 

Det er en uddannelse, der kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden. Denne unikke form er støttende og kalder det enkelte menneskes resurser frem.

 

Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser til det område, hvor du har din kernekompetence. Det kan være som psykolog, lærer, læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykoterapeut eller tilsvarende, hvor det faglige arbejde i høj grad hviler på kvaliteten af den professionelles bevidste opmærksomhed, egenomsorg, empati og nærvær.

 

En MBSR Instruktøruddannelse kan også være for dig, der som leder eller coach ønsker at kunne møde helt op i dine professionelle relationer, tage dine medarbejdere eller klienter igennem dybt styrkende og transformerende samtaler og processer, såvel som kunne bibringe dem mindfulness værktøjer der styrker deres mest fundamentale åndelige og mentale ressourser.

 

Udover at gøre dig i stand til at undervise i MBSR, der har sat de facto standarden for ”best practice” indenfor mindfulness-baserede interventioner, tager uddannelsen dig igennem et forløb, der vil gøre dig i stand til at gøre det med forøget autenticitet og integritet i kraft af dens dybe kropslige og personligt erfaringsbaserede træning.

 

Undervisningstræningen

Mindfullife’s MBSR Instruktøruddannelse er tilrettelagt efter, og strækker sig videre end, international standard for MBSR certificering og vil tillige inddrage erfaringer fra de forsknings- og udviklingsprojekter, som underviserne er involveret i.

 

Der vil være et væsentligt teoretisk pensum, og de kommende instruktører vil gennemgå en nøje understøttet erfaringsdannelse, omkring deltagernes personlige udvikling samt udforskning af krop og sind, såvel som sammenhængen imellem disse. Uddannelsens opgaver har som primært sigte, at støtte integration af personlig og faglig udvikling;

 

Som MBSR instruktør er det vigtigt at kunne ”kalde” viden frem hos kursusdeltagerne frem for at docere viden. Kursusdeltagerne må kunne fatte tillid til instruktøren. En interaktiv undervisningsform må derfor være forankret i instruktørens indre balance og autenticitet såvel som baseret på dennes faglige viden og personlige baggrund.

 

Denne orientering præger vor MBSR Instruktøruddannelse helt frem til sidste modul. Det handler ikke om at være ”dygtig” i traditionel forstand, men i høj grad om at være det man underviser.

 

Det er således en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har gennemgået en modningsproces og er indforstået med at fortsat personlig udvikling er en integreret del af uddannelsesprocessen.

 

Primære undervisere

Eve Bengta Lorenzen, forfatter, terapeut, lærer og mindfulnessinstruktør mv; Certificeret og uddannet ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School; dansk pionér, og landets mest erfarne underviser indenfor Mindfulness Baseret Stress Reduktion; udover at tilbyde åbne kurser, retreats og seminarer, er Eve engageret i undervisning og metodeudvikling på forskningprojekter ved bl.a Rigshospitalets Smertecenter og Center for forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, KU;

 

 

Robert J. Jørgensen, Cand Psych Aut, HD & Mindfulnessinstruktør mv; uddannet ved Universiteter i København, Massachusetts og Geneve; Robert har lang erfaring fra arbejde med folk i krise og under stress som følge af belastende livsomstændigheder, herunder undervisning i mindfulness og meditation ved en række større institutioner og i forskningsmæssig sammenhæng.

 

eve_robert1-300x200

 

Begge undervisere, har mere end 25 års meditationspraksis bag sig, deltager løbende i længerevarende retreats og træning ved anerkendte lærere med såvel Buddhistisk som sekulær baggrund og lever i høj grad op til de krav som Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, ved University of Massachusetts Medical School, med Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli i spidsen, lister i deres Principles and Standards for Training Teachers to Deliver Mindfulness-Based Stress Reduction

 

Gæsteunderviser

Navanita Harris, der vil lede de studerende ind i en dybere forståelse af den kropslige dimension af meditativ praksis, baseret på Integrative Bodywork, Movement Therapy, Embryologi forståelse og Body-Mind Centering© samt ‘Experiential Anatomy’.

 

Studieforløb

Der vil blive etableret studie-grupper, som mødes mellem modulerne. Gruppernes arbejde omhandler opgaver omkring såvel teori som praksis og fungerer desuden fremadrettet som supervision-grupper mv.

 

Der skal endvidere påregnes tid til individuel træning og til, inden sidste modul påbegyndes, at have afholdt eget MBSR kursus for en mindre gruppe.

 

Optimalt tages uddannelsesforløbet som beskrevet nedenfor, men det er muligt at tage modulerne over en længere periode.

 

Certificering

Uddannelsen består af 7 moduler: allerede efter fjerde modul opnår du indledende undervisningskompetence. Uddannelsen er fuldført, når alle dens moduler, tilhørende opgaver, samt et godkendt supervisions- og retreatforløb er gennemført.

 

Titlen ”Certificeret MBSR Instruktør” opnås når kandidaten opfylder samtlige krav som de formuleres i Teacher Certification in MBSR Review ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School

 

Efteruddannelse

Fra 2015 tilbydes de færdiguddannede MBSR instruktører et sammenhængende efteruddannelsesforløb i Mindful Compassion & Pain Management.

 

UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING

 

Uddannelsens syv moduler, i alt 300 lektioner, strækker sig over 13 mdr, og kædes sammen ved hjælp af opgave-skrivning, litteratur-læsning, studie-gruppe arbejde og praktik.

 

MODUL 1 – INTRODUCTION

Her støbes fundamentet til uddannelsesforløbet, og vi introducerer historien, filosofien og metodologien bagved Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

 

Modul I, foregår som externat. For flere praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 2 – MBSR RETREAT – EXPLORING, UNFOLDING AND DIVING DEEP

The small ruby everyone wants has fallen out on the road.
Some think it is east of us, others west of us.
Some say, “among the primitive earth rocks,” others,
“in the deep waters.”
Kabir´s instinct told him it was inside, and what it was worth,
and he wrapped it up carefully in his hearth cloth.

– Kabir

 

Efter introduktionen fordyber vi os i og udfolder erfaringsdannelsen under et fortættet MBSR forløb. Det interaktive program giver en intens træning i Mindfulness meditation, som det bliver formidlet i MBSR. Læringen involverer bevidstgørelse, fordybelse og forankring af vore erfaringer, og af hvordan vi kan være med os selv og andre på nye måder. Det involverer en tilbundsgående træning i at suspendere vanemæssige måder at tænke og opfatte på og muliggør en åbning af såvel sind, hjerte og intentionalitet.

 

Modul 2 foregår som internat i forbindelse med Power of Mindfulness 1- Entering Presence –  der for deltagere på uddannelsen udbygges litteraturlæsning, opgaveløsning og med løbende refleksions-sessioner. Nærmere oplysninger om Power of Mindfulness 1 finder du her. For enkelte praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 3 – SILENT RETREAT

Som et led i uddannelsen, gennemføres et 5 dages Stilheds Retreat som internat i smukke omgivelser. Nærmere oplysninger om Stilheds Retreatet finder du her. For enkelte praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 4 – PROGRAM FOR INSTRUCTORS

Her struktureres erfaringerne fra Modul 2 yderligere, og vi knytter dem tæt til undervisningsprogrammet for MBSR.

 

Modul 4, foregår som externat. For flere praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 5 – PRACTICUM – WITNESSING, REFLECTING AND UNDERSTANDING

På modul 5 deltager de kommende instruktører på et traditionelt tilrettelagt MBSR forløb. På dette forløb deltages i højere grad som observatører, således at deltagerne på baggrund af den opbyggede viden og personlige erfaring, kan iagttage samspillet imellem træningen, instruktørerne og kursisterne; Erfaringerne gennemarbejdes efterfølgende og væsentlige teoretiske elementer udfoldes.

 

Modul 5 foregår som externat. For flere praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 6 – EMBODIMENT – TEACHING FROM THE INSIDE OUT

O friend, understand: the body
Is like the ocean,
Rich with hidden treasures.
Open your innermost chamber and light the lamp
-Mirabai

 ‘

Modul 6 formidler MBSR metodikkens udgangspunkt i kroppen og betydningen af Mindfulness i forhold til stress og andre neuroaffektive processer.

 

Teorien understøttes både via intensiv udforskning af Mindful Movement, såvel som af Mindfulness Based Dialogue. MBD er en enestående dialogform, der støtter deltagerens forbindelse til, og udvikling af, sin indre viden og klarhed. Dette er helt afgørende for den kommende instruktørs evne til at lede kursister igennem fordybet mindfulness praksis og inquiry.

 

Gennem den aktive og direkte deltagelse i vores egen oplevelse integreres Mindfulness således på et dybere plan og på en måde, som ikke er muligt gennem ren begrebslig forståelse.

 

Modul 6 foregår som internat. For flere praktiske deltaljer, se nedenfor.

 

MODUL 7 –  TEACHERS DEVELOPMENT INTENSIVE (TDI) 

Nærvær… er en væren dybt inde i os,
Noget vi kan støtte os på,
Noget der giver os fasthed, næsten som en rygrad,
Og som giver os en rolig indstilling til livet.
Når man har dette lille vibrerende fænomen i sig,
Er man usårlig og ikke længere alene.
Det er der altid og alle steder

– Sri Aurobindo

 

Igennem interaktiv træning udvikles fortrolighed med MBSR programmets undervisningsform. Relevante kompetencer indenfor præsentation og didaktik styrkes ligesom guidning i meditation, inquiry og gruppedynamik trænes yderligere. Fortrolighed med at undervise i mindre grupper og siden større grupper. Fokus vil være på at støtte og fremme den enkeltes kvaliteter som underviser.

 

Endelig uddybes væsentlige aspekter af programmets rødder i den buddhistiske psykologi, og vi arbejder med at kunne integrere nøgleprincipper fra MBSR i det professionelle virke; herunder  udviklingen af den enkeltes identitet og integritet som instruktør.

 

Modul 7 foregår som internat og afsluttes med kursusbevis og kan efterfølges af egentlig certificering.

 

PRAKTIK,  SUPERVISION OG CERTIFICERING

Inden modul 7 vil deltageren normalt have afholdt eget MBSR kursus for en mindre gruppe, et uddannelseshold. Der er løbende supervision under uddannelsen, men udgifter til efterfølgende supervision må påregnes.

 

Efter modul 7, og inden certificering afholder deltageren et antal egentlige MBSR forløb, hvortil knyttes supervision tilpasset den enkelte deltagers behov. Herunder minimum een direkte supervision. Endvidere udarbejdes egen manual, ligesom der stilles krav om regelmæssig deltagelse på 5-10 dages stilhedsretreat i mindfulness meditation.

 

OPSUMMERING

  • 1 årig Instruktør uddannelse, 7 moduler, herunder internater på hhv. Mallorca, Møn og Gilleleje.
  • I alt ca 300 lektioner hertil kommer opgaveskrivning, studiegruppeaktivitet, praktik og supervision
  • Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser og supervision til det område, hvor du har din kernekompetence.
  • Uddannelsen kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden
  • Denne unikke form er støttende, og kalder det enkelte menneskes resurser frem.
  • Det interaktive program giver en intens træning i Mindfulness
  • Indledende undervisningskompetance opnås efter 4. modul
  • Tilkyttet Certificering efter international standard

Ansøgninger til 7. årgang med start ultimo 2018, modtages nu. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

Modul 1:
Datoer:  8.-9. april 2014
Kl. 10.00-18.30, begge dage
Sted: København

 

Modul 2:
Datoer: 04.-10. maj 2014 på Mallorca
Nærmere information her.

 

Modul 3: 
Datoer: 08.-13. juni 2014 på Møn.
Nærmere information her.

 

Modul 4:
Datoer:  23.-24. august 2014
Kl. 10.00-18.30, alle dage
Sted: København N

 

Modul 5:
Datoer: tirsdage 26/08, 02/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 21/10, 4/11
kl. 18.30-21.30;  samt lørdag 04/10 kl. 10-17
Sted: København N (vil også kunne følges hos samarbejdspartner i Jylland)

 

Modul 6:
Datoer:  11.-15. november 2014
Sted: Gilleleje, Nordsjælland

 

Modul 7a+b:
Datoer: 25.-28. februar;  +  17.-21. marts 2015
Sted: Gilleleje, Nordsjælland

 

Obligatorisk supervision
Datoer: 24.oktober 2014, samt 10. april og 13. maj 2015

 

PRIS, OPTAGELSES OG TILMELDING

Samlet pris for uddannelse og obligatorisk supervision, samt internater som specificeret, udgør kr 80.000,- ex. moms, der betales i 4 rater af 20.000,-

 

Ved samlet tilmelding og betaling inden den 1. feb. 2014 er prisen  75.000,- ex.moms.

 

Modul 6, 7a og 7b foregår som internat ved Gilleleje, i naturskønne omgivelser, direkte ved havet og med adgang til pool, sauna samt fitness. Modul 2 og modul 3 er ligeledes internater, og foregår på hhv Mallorca og Møn.

 

Transport til Mallorca, samt overnatning og fuld forplejning (vegetarisk + fisk)  på alle internater, er inkluderet i ovenstående pris.

 

Der udover skal du regne med udgifter til bøger og evt individuel supervision under uddannelsen.  Supervision ifbm certificering ligger efter endt uddannelses-forløb og varierer fra kursist til kursist.

 

Optagelseskrav for uddannelsen:

Faglig relevant uddannelse;
Meditationserfaring;
Forudgående personligt udviklingforløb;
8 ugers MBSR  kursus, fx Ind i Mindfulness, alternativt Power of  Mindfulness 1 – Entering Presences;

 

Anden tilsvarende baggrund vurderes. Har du fx et et kortere mindfulness instruktør kursus fra andet regi kan dette fx erstatte kravet om det kvalificerende MBSR kursus og i enkelte tilfælde et indledende modul.

 

Ansøgning om optagelse:
Redegør for din motivation og forudsætninger for at søge optagelse på uddannelsen via ansøgningsskema, der rekvireres på kontakt@mindfullife.dk; mærket ”Instruktør-ansøgning” i emnefeltet.

 

For yderligere betingelser læs her.

 

 

Ansøgninger til 7. årgang med start ultimo 2018, modtages nu.