Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


LIVET & STILHEDEN PÅ DET LILLE KLOSTER 

PODCAST

Lyt og bliv klogere på stilheden, på dig selv og på klosterlivet. Podcasten er produceret af Eve Bengta Lorenzen og Mannah Guldager. Her sidder de på trappen til kapellet.

Det skulle have været en bog om stilhed, men blev i stedet til en podcast.
I juni var Mannah Guldager og jeg på klosteret for at optage. Det var et større arbejde. Jeg er vant til at lave studieoptagelser og var ikke forberedt på alle de udfordringer, der kan være med live optagelser.
Efter at podcasten blev færdig, har jeg tøvet med at sende den ud. Måske fordi det har været en dyb proces og der derfor er noget sårbart forbundet med at dele.
Men nu får du den – jeg håber at du vil tage godt imod og lade dig invitere ind i stilheden.


Baggrund

Hvert år i mindst femten år har jeg afholdt retræter på klosteret Santuari de Cura på toppen af det hellige bjerg, Cura. Og hvert år har jeg i eftermiddagspauserne besøgt den lille klosterkirke, som hører til Ermita Sant Honorat, som ligger lidt længere nede ad bjerget. Jeg har nydt den særlige fredfyldthed, der er i kirken. Og jeg har forsøgt at få et kig ind i klosterhaven gennem gitterporten.
”Her ville jeg gerne tilbringe en periode”, har jeg hver gang tænkt, og en dag for et par år siden, lykkedes det at få kontakt med Fader Miquel og få aftalt et ophold.
”Enten er jeg helt i stilheden, når jeg er der” tænkte jeg, ”eller også skriver jeg på min bog om stilhed”.
Men da jeg først var i klosteret, blev jeg optaget i klosterfællesskabet på en måde, jeg ikke havde forestillet mig. Jeg blev ikke kun inddraget i dagligdagen, men også inddraget i venligheden.
Stilheden var der, men det var venligheden, der inspirerede til mit skriveri. Jeg blev optaget af, hvordan venligheden formede dagene, og hvordan en lille gruppe mennesker havde viet deres liv til noget, der var større end dem selv.
Så jeg forlod klosteret med en varm omsorgsfølelse og en større fornemmelse af overgivelse og forbundethed.
Da jeg en dag to år senere gik en tur i skoven, blev jeg pludselig ramt af en længsel efter klosterets lille hund. Da jeg kom hjem, skrev jeg til fader Miquel.
”Kom!” svarede han samme aften, og en uge efter var jeg på vej. Denne gang sammen med Mannah, som tidligere havde interviewet mig til en podcast på ”Lyden af et bedre liv”:
Mannah skulle tage sig af den tekniske del af optagelserne og var begejstret ved udsigten til et klosterophold.
Selvfølgelig var det ikke kun hunden, jeg længtes efter. Men den blev min lille invitation.


Hvad er stilhed?

Stilhed kan både være noget, der er en længsel efter og noget, der frygtes.
Jeg håber at invitere lytteren ind i et særligt univers, hvor stilheden erfares.
Gennem stilheden træder det væsentlige frem. Hvad end vi kalder det Gud, universet, væren eller essensen.
Klosterlivet fremstår for mange som noget mystisk. Ligesom den dybere stilhed kan have karakter af noget næsten uopnåeligt.
Podcasten er en meditativ fortælling, hvor man både sidder med ved middagsbordet, i kirken og på klippeafsatsen med udsyn til dalen og havet. Du inviteres ind i udforskningen af stilheden og ind i dagligdagen på klosteret.
Du kommer også med til landsbyens påskeceremoni og møder Petite, klosterets kåde hundehvalp.

Podcasten er blevet til en serie på fire dele:
Du kan lytte til dem ved at klikke på de 4 afsnit nedenfor.


Afsnit 1
Ankomst til klosteret, kirken og til bjerget. Hvad er stilhed? Hvordan er det at være i stilhed?
Det indre rum og at være tilgængelig. Hvordan klosterløfterne kan støtte os. Stilhed som en renselsesproces.


Afsnit 2
Den første dag på klosteret. Dets beboere, omgivelserne og dagligdagen.
Det er ikke så let at begynde at sætte tempoet ned, men stilheden afventer.
Hvordan finder man fodfæstet – også når man er faret vild?


Afsnit 3
Det er skærtorsdag, og der serveres kage til morgenmaden. Dagens meditationen foregår på klippeafsatsen, og vi er med til messe. Tågen sænker sig over klosteret, og man oplever Påskeprocession i landsbyen.


Afsnit 4
Det er en smuk dag, men døden trænger sig på i nattens drømme. Hvordan kan vi øve os i den lille død?
At give slip på en måde, der sætter én fri. Dagens meditation foregår i kapellet.  
Hvordan kan vi gå gennem en proces uden at behøve at bearbejde de svære hændelser?

Eve med Petit i klosterhaven

RETREATS


Skulle du få lyst til at tage med næste gang vi tager til Mallorca, afholder vi i 2022 både et retreat på Santario de Cura og et stilhedsretreat på Ermita Sant Honorat.

THE POWER OF MINDFULNESS
Mallorca, den 16. – 22. sept. 2022

Ugen er en indføring i mindfulness og det grundlæggende MBSR program. Ugen svarer til et 8 ugers MBSR kursus. Retræten foregår på klosteret Santiario de Cura på det hellige bjerg Cura, og vi bliver støttet af bjergets kraft i de gående meditationer. I mere end femten år har vi afholdt retræter her, og mange har opdaget rigdommen i walking meditation og er vendt hjem med nye indsigter.
Der vil også være en stilhedsdag og en dag med mulighed for vandring eller andet på egen hånd.
To gange i løbet af ugen vil der blive tilbudt massage på stedet af et superdygtigt massageteam.

STILHEDSRETREAT
Mallorca den 26. sept – 2. okt 2022

 

Mindfulness Stilheds Retreat er en invitation til et sjældent møde med dig selv og andre. Et møde, hvor en særlig indre fred, rodfæstethed og dybere indsigt kan udfoldes.
Retreatet foregår på det lille kloster Ermita Sant Honorat, som du hører om i Eves podcast.
Vi er overvejende i stilhed, men med guidning i formel mindfulness praksis. Foruden siddende meditation, også mindful yoga, gående meditation, loving-kindness, og andre meditative praksisser, som forankrer vores væren i både mildhed og vågenhed.