Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Forskning i Mindfulness

 

Siden Jon Kabat-Zinn introducerede mindfulness (MBSR) i sin behandling af patienter med stress har der været behov for at undersøge og forske i virkningerne. Den tidlige videnskabelige tilgang er en af grundene til, at mindfulness er blevet så udbredt og accepteret i vesten i dag. Selvom mindfulness har været anvendt i mere end 30 år som behandlingsmetode er der særligt indenfor de sidste ti år sket en eksplosiv vækst af videnskabelig research og publicering af emnet. Forskningen er derfor meget omfattende.

 

Kabat-Zinns center: Center for Mindfulness i Massachusetts (USA) har fra begyndelsen i 1979 dokumenteret effekterne af behandlingen tillige med at undervise og uddanne instruktører. Centerets forskningsresultater samt en liste over centerets publikationer kan findes her.

 

Forskning påviser med positive resultater hvordan mindfulness kan forbedre menneskers fysiske og psykiske helbred. Nogle af de effekter der særligt fremhæves, såfremt patienten/klienten træner aktivt, er at det er stress- og symptomreducerende, nedsætter angst og depression, giver øget koncentrationsevne samt personlig velvære i form af en mere accepterende og positiv holdning til livet og de udfordringer man møder.

Også i Danmark er mindfulness blevet et forskningsemne og Mindfullife har igennem årene deltaget i en del  projekter. Forskningsfeltet viser den meget brede anvendelse af mindfulness.

 

På Københavns Universitet i Center for Forskning i Eksistens og Samfund er Eve Bengta Lorenzen involveret i et LIVSTILS-projekt hvor der udvikles og afprøves et tilbud til mennesker der har brug for støtte til livsstilsændringer (f.eks. som en støtte til overvægtiges vægttab). Det er et tilbud baseret på gruppedynamiske og mindfulness-baserede metoder.

 

Ligeledes har Københavns Universitet ved et andet projekt undersøgt, hvorvidt cd-baseret mindfulness meditation alene, dvs. uden en kursus-introduktion, egner sig til efterbehandlingstilbud af patienter efter f.eks. en hospitalsindlæggelse. Projektet vurderede Eve Bengta Lorenzens cd’er som de mest velegnede herhjemme og valgte derfor ikke bare at anvende disse, men Eve blev endvidere tilknyttet som konsulent under tilrettelæggelsen af projektet.

 

På Rigshospitalet ved Tværfagligt Smertecenter undersøger et tre-årigt forskningsprojekt: RCT – randomized clinical trial, hvorvidt mindfulness meditation har dokumenterbar og varig effekt på kroniske smerter og/eller kan øge livsudfoldelsen hos mennesker med kroniske smerter på dokumenterbar måde. Eve Bengta Lorenzen har som instruktør undervist i mindfulness ved smertecenteret forskningsprojekter og videreudvikler løbende sit program til at møde smertepatienters behov, i det der nu er blevet til et fast etableret behandlingstilbud til patienter med kroniske smerter. De første resultater fra forskningsprojektet er blevet publiceret i efteråret 2014.

 

Gladsaxe kommune har med Projekt livtag med kræft undersøgt og afprøvet mulighederne for at tilbyde et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløb for borgere med kræft. Projektet har afprøvet forskellige indsatser og aktiviteter med henblik på at generere viden om, hvilke tilbud der bør eller kan ligge i et sammenhængende rehabiliteringstilbud inden for den kommunale del af sundhedsvæsenet.

 

Endelig har der også været et samarbejde med specialestuderende Mia Lyberth, Tromsø Universitet, omkring et projekt på en boinstitution i Vejen. Her undersøges spiritualitetens betydning i konfliktløsning (og i det moderne samfund mere generelt). Den personlige og personalemæssige betydning af at lære, og regelmæssigt praktisere Loving-Kindness meditation, undersøges hos en gruppe pædagoger.

 

Særligt samarbejdet med smertepatienter har givet positive resultater. Mange mennesker har fået en mulighed for at leve et liv hvor de kan håndtere smerten og i nogle tilfælde reducere den.

 

Verden over kommer nye forskningsresultater i Mindfulness og MBSR hele tiden til, og kan bl.a. findes på PubMed (søgeord: MBSR for resultater knyttet til Mindfulness-Baseret Stress Reduktion; eller mere bredt: Mindfulness).