Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Stilheds Retreat

Mindfulness Retræte, stilhed og fordybelse. 

“turn your eyes inward
and look at yourself,
in silence.
[…]
don’t talk about this and that;

let him show you everything,
shining as one…
in silence.”
—— 

Rumi

Et Mindfulness Stilheds Retreat er en invitation til et sjældent møde med sig selv og andre. Et møde hvor en særlig indre fred og dybere indsigt kan udfoldes.

På dette klassiske Stilheds Retreat udvikles den individuelle mindfulness praksis, så kvaliteter af rent nærvær træder tydeligere frem og giver os mulighed for, for os selv, at opdage en vej til indre frihed og glæde.

Dette bliver muligt, da en særlig form for tryghed, fred og frihed kan opstå, når vi har mulighed for at give slip på hverdagen. Ikke bare på dens pligter og gøremål i almindelig forstand, men også på de underforståede forpligtelser og forventninger, der er forbundet med at samtale og interagere med andre.

Ikke desto mindre, kan der på et stilheds retreat opstå dybe følelser af fællesskab, selv med mennesker som vi ikke kender og som vi ikke lærer at kende i gennem de sædvanlige interaktioner og historier som vi bevidst eller ubevidst fortæller om os selv og vort liv.

Et fællesskab som paradoksalt nok opstår, når vi kommer helt til stedet i mødet med os selv og mere klart erfarer hvad det vil sige, at være i live, øjeblik for øjeblik. En klar erfaring, båret af mindfulness, der spontant giver anledning til dyb fred, forståelse og medfølelse med sig selv og andre. Dybe indre kvaliteter udvikles og forankres så de i højere grad er til rådighed for os i hverdagen.

Retreatet foregår overvejende i stilhed, men med guidning i formel mindfulness praksis. Foruden siddende mindfulness meditation, også mindful yoga, gående meditation, loving-kindness, og andre meditative praksisser, der forankrer vores væren i både mildhed og vågenhed. I løbet af dagene vil der være tid på egen hånd samt mulighed for personlig meditations-vejledning.


August 2023 – Refugie Gilleleje | Deepening Consciousness, Compassion & Joy

10.-13. august 2023 afholder vi en forlænget weekend retræte i stilhed.

Undervisere: Eve Bengta Lorenzen

Læs mere her.


Oktober 2024 – Klassisk Stilheds-Retræte på levende Kloster | Mallorca

– nedenstående er vejledende, endelig pris mv. er på vej!

Dato: 07. okt. til 13. okt : 7 dages klassisk stilheds retreat med guided mindfulness meditation, gående meditation, mindful movement og yoga.

Pris: 8.850,- kr (plus moms for virksomheder) som dækker undervisning, fuld forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Hvis du er svagt stillet økonomisk, så ring og tal med os om muligheden for rabat. Fly bookes individuelt, men Mindfullife er behjælpelig med information omkring forbindelser og transfer.

Forplejningen består af kærligt  tilberedte, overvejende vegetariske måltider samt frugt/kage og te/kaffe.

Stedet og omgivelserne
Rammerne om vort stilhedsretreat i 2024 bliver igen helt optimale for mindfulness meditation, rehabilitering og fordybelse. Vi vender nemlig tilbage til det levende kloster med den dybe ro i klostergården og i de naturskønne omgivelser på bjergsiden på Mallorca. Tæt på hvor du måske har været med på The Power of Mindfulness, men i det lille nærliggende kloster hvor kun vi og nogle få præster / munke kommer at være. Kun en lille halv times kørsel fra lufthavnen  i Palma. Da vi starter om mandagen, kunne du  måske lægge ud med en weekend i Palma eller i en lille nærliggende bugt. Det var for flere en dejlig optagt til retræten i 2022.

Du kan læse og høre mere om stilheden og livet i det lille kloster i dette her.

Undervisere: Eve Bengta Lorenzen & Robert J. Jørgensen


Deltagelse:
Disse Stilheds Retreat har et begrænset antal pladser, men er åbne for alle, med forudgå-ende meditationserfaring og et ønske om at fordybe sig i mindfulness meditation og stilhed.

Brug vores tilmeldingsblanket, eller skriv en mail til kontakt@mindfullife.dk og tilkendegiv din interesse for retræten, hvorefter vi kontakter dig.

For yderligere betingelser læs her.


Eksempel på udbytte:

“Da jeg kom hjem fra retræten, kunne jeg mærke en indre ro, kærlighed, accept og styrke. Jeg oplevede et bevist nærvær i mine relationer. Et overskud til at møde mine omgivelser med åbenhed og lydhørhed.

Det var en meget stærk oplevelse. Min mand bemærkede også en forandring. En åbenhed, ro og et overskud jeg ikke har oplevet, siden jeg blev syg.

Nu hvor hverdagen igen fylder, trækker jeg på mine erfaringer og kan meget hurtigere stoppe op og mærke, hvad der sker i kroppen og sige fra og til i forhold valg, der skal træffes. Sagt med andre ord er jeg er blevet i stand til at møde op i hverdagen på en mere autentisk måde og engagere mig i de relationer, jeg kan mærke gør mig glad og giver glæde og overskud i stedet for at engagere mig i aktiviteter, der dræner mig for energi.

Jeg har også på dette retreat erfaret, hvorledes mindfulness har givet mig adgang til en indre ro, robusthed, styrke og accept af livet som det er i lang højere grad end tidligere.”

D.W. 42 år, Konsulent

For flere udtalelser se her.