Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Deepening

Integration, fordybelse, udvikling og opfølgning

At finde et ægte praksisfællesskab er en gave. Et ægte praksisfællesskab, er et hvor det er nok at møde op. Nok fordi vi har fornemmelsen af at træde ind i noget, der allerede holder os og rummet. Sådan har det været for os med Deepening gruppen i alle årene.

Deepening, er et hold af erfarne kursister, som vi mødes med 10 gange hen over året. Et vidunderligt hold, hvor mange ofte kommer en 20-30 minutter før vi starter, enten for at lande med en kop the, eller for at meditere på egen hånd inden vi begynder.

Det giver altid en stille og dyb glæde at lade blikket bevæge sig rundt i kredsen. Sådan har det også været, de gange vi ikke har kunne samles inde i Phendeling, og vi i stedet måtte kaste os ud i at mødes online. Så siden foråret 2020, har online møder været en del af pakken.

Alle der har taget fx et af vore MBSR eller Power of Mindfulness kurser, er velkomne.

Vi kaldte det tidligere Opfølgningholdet og senere Integrationsholdet, men vi gør langt mere end at følge op og integrere. Vi arbejder videre med alle de formelle grunddiscipliner som du kender fra dit første mindfulness kursus eller retreat. Vi træner mere tema-orienteret og går dybere med den meditative dialog og med mindfulness og mindful self-compassion i det hele taget.

Opmærksomheden på temaerne strækker sig typisk ud i en uforpligtende form for hjemmearbejde.

Vi har fx brugt et par måneder på at studere og omfavne den ’indre kritiker’ et arbejde der ledte til mange indsigter, forligelse og indre fred. I en anden periode drejede det meste af det uformelle hjemmearbejde sig om grundholdningerne i mindfulness. Vi uddybede hver enkelt i træningen, arbejdede videre med dem hjemme og fulgte op på erfaringerne.

Deepening Mindfullife gør det således naturligt for dig, at vedligeholde og fordybe din meditationspraksis og at bringe mere og mere nærvær ind i din dagligdag.


2023

UgedagDato TidFormat
____________________
onsdag
4. januar18.30-21.00fremmøde & live stream
onsdag
1. februar19.00-21.00zoom
onsdag
1. marts18.30-21.00fremmøde & live stream
onsdag
5. april18.30-21.00fremmøde & live stream
onsdag
3. maj19.00-21.00zoom
søndag
18. juni10.00-17.00fremmøde
sommerferie
sommerferie
søndag
27. august 10.00-17.00fremmøde
onsdag
4. oktober19.00-21.00zoom
onsdag
1. november19.00-21.00zoom
onsdag
6. december18.30-21.00fremmøde & live stream

Igen i 2023 vil der således være onsdage som er helliget fremmøde og onsdage med rene online samlinger, og forløbet kommer igen til at inkludere årets to stilhedsdage.
Nedenfor kan du læse mere om den nye model.

STILHEDSDAGENE: 

Fra kl 10 – 17 vil vi følge formatet for vores sædvanlige stilhedsdage. Disse vil nogle gange, men ikke nødvendigvis følge formatet for Stilhedsdagen på et MBSR forløb. Det vil sige, at vi ankommer i stilhed og at der dagen igennem vil blive guidet en række af de klassiske meditationsformer.

ONSDAGE MED FREMMØDE:

Her vil vi holde det gennemgående format fra alle de foregående år. Og vi vil som altid mødes på Phendeling i Nørregade. På disse onsdage vil der blive streamet live via Zoom. Men vi vil ikke interagere med Zoom-deltagerne undervejs. Først når aftenen for de fremmødte deltagere er helt forbi omkring kl 21, vil vi være til rådighed for en udveksling med Jer, der fulgte med via live stream.

OBS! Det kan være at der til fremmøde-sessionerne med Eve i januar og marts, vil være en parallel zoom session med Robert (i stedet for live-stream). Dette afgøres inden udgangen af 2022.

ONSDAGE MED ZOOM: 

I de måneder hvor der ikke er fremmøde i gruppen, vil vi mødes via Zoom. Ud over praksis i hele gruppen, kan der ind imellem være korte ‘breakout rooms’. Man kan altid vælge at sidde med kontemplationen for sig selv; altså undlade at gå ind i det tildelte rum. Man vil altid være 3 eller flere i disse rum.

OPTAGELSER: 

Hvis du er forhindret i deltage på dagen, vil du som hidtil kunne få en lydoptagelse af aftenen tilsendt. Dette gælder dog kun de 8 onsdage. 


PRISER OG OMFANG AF DELTAGELSE:

Det vil være muligt kun at tilmelde sig de 6 fysiske fremmøde samlinger; kun de 8 zoom aftner eller naturligvis den samlede pakke.

Abonnement 2023 (samme priser for 2022)Antal timerPris
Alle samlinger (fremmøde + Zoom)322500
Kun fremmøde (4 onsdage + 2 søndage)242000
Kun Zoom (8 onsdage)181500

Bemærk:

  • Priserne gælder for 12 mdr inkl de to måneder hvor vi holder sommerferie. Det vil sige at du kan starte en hvilken som helst måned.
  • Hvis du allerede er tilmeldt holdet, vil du kunne fortsætte på det samlede forløb til samme pris som du har haft i 2021
  • Hvis du er tilmeldt “Kun Zoom” får du halv pris på tilmelding til hver af de to lørdage (udvidede stilhedsdage).

Optagelser 2022

Januar

Årets første samling, hvor vi kiggede på ‘berettigelse’ og hvordan dette fænomen udspiller sig og kan komme til at stå i vejen for vores frisættelse – ikke mindst i situationer hvor ‘berettigelse’ umiddelbart synes berettiget ;- )


For alle efterfølgende optagelser, klik på “zoom” ud for den relevante måned i oversigten nedenfor.

2022

UgedagDato TidFormat
onsdag5. januar19.00-21.00zoom
lørdag12. februar10.00-17.00 +
17.00-18.30
fremmøde
onsdag2. marts19.00-21.00zoom
onsdag6. april19.00-21.00zoom
onsdag4. maj19.00-21.00zoom
onsdag15. juni18.30-21.00fremmøde & live stream
sommerferiejuli
sommerferieaugust
lørdag3. september10.00-17.00 +
17.00-18.30
fremmøde
onsdag5. oktober19.00-21.00zoom
onsdag2. november19.00-21.00zoom
onsdag7. december18.30-21.00fremmøde & live stream


Optagelser 2021

JANUAR
Første optagelse 48 minutter : Siddende meditation.Et par minutters indledning. Derefter en frisættende’nytårs-meditation’.

 

Anden optagelse  16 minutter : Stille udforskning og deling i plenum foranlediget af meditationen. Der afsluttes med oplæsning af digtet Venlighed

 

Efter pausen gik optagelse desværre ikke straks igang. Der var tale om liggende praksis i stil med den liggende meditation der kan lyttes til på optagelsen fra november.

 

Tredje optagelse 24 minutter : fælles samtale & afsluttende meditation. Udforskning af erfaringer fra kropsskanning, og en kort udveksling omkring døden og den øgede opmærksomhed på vores dødelighed, som let kan opstå i denne tid. Afsluttende meditation de sidste 8-9 minutter.

 

FEBRUAR
Første optagelse 72 minutter
Først 8 minutters indledning og lidt om lyset ( på  Madeira ).
Derefter en længere meditation knyttet til lyset (og mørket), kroppen og vor væren.
Efter små 50 minutter – en fælles udforskning i plenum af den meditative erfaring og fordybelse –  sammen og hver for sig.

 

Anden optagelse 61 minutter
Først en lille  halv times Mindful Movement, efterfulgt af ca 20 minutters liggende meditation og udforskning af at være bevidste i kroppen og med behagelige og /  eller intense sansninger. Afsluttende meditation de sidste 8-9 minutter.

 

MARTS

En dejlig aften, hvor forbundetheden i det kropslige, det talte og det uudtalte blev udforsket. Tilgå ved at klikke på billedet og taste din tilsendte kode:

 

Image 04-03-2021 at 20.44
De første 25 minutter var indledning og siddende meditation. Herefter fulgte 12 minutters ‘plenum’, og efter 37 minutter bevægede vi os over i en god times mindful movement og nænsomt meditativt møde med kroppen. Der er pause fra 1.44 til 1.54 – markeret af lyden af en gong – hvorefter vi bevæger os ind i afsluttende betragtninger og meditation.

APRIL

En aften, hvor den fælles praksis åbner, både for trygheden, opdagelser af udfordringer og nye måder at opfatte og tilgå såvel indre som ydre tilstande. Klik på billedet og tast din kode.

Først en halv times indledning og siddende meditation. Efterfulgt af en halv times udforskning af praksis i ‘plenum’. Der er pause fra 1.02 til 1.12 – markeret af lyden af en gong. Efter pausen bevægede vi os over i 50 minutters mindful movement og nænsomt meditativt møde med kroppen – siddende, stående og liggende. De sidste 20 minutter afsluttende meditation – alle åndedrags forbindelse – og fælles tak for denne gang.

MAJ

Vi vender tilbage til at udforske forskellige lag i det at arbejde eller at lege med accept som grundholdning i vor praksis og i vores livs omstændigheder – herunder muligheden for at skabe et frigørende rum omkring tanker og sindets øvrige konstruktioner. Tilgå optagelse ved at klikke  på billedet nedenfor og indtaste den tilsendte kode.

De første 5-7 min. kommer vi på plads i gruppen, hvorefter at der er en glidende overgang imellem indledende betragtninger omkring begrebet accept og en meditativ fordybelse / udforskning. Efter 48 min. fortsætter udforskningen af erfaringer fra meditationen og fra livet derhjemme. Efter 1t.26min er der et par minutter med pauseklokker, hvorefter vi fortsætter med mindful movement og embodiment praksis. De sidste 6 min guider Eve os i afsluttende Metta / meditation og gruppen siger farvel.

JUNI

En udforskning af  stilheden – primært den indre – og mulighederne for at være orienteret imod den og blive eet med den. Med dens ‘tone’ og dens åbning til det ukendte i alle dets lag – fremfor at gribe efter det vante fra en vanemæssig ‘position’.

Fra en kort ankomst i stilhed, kommer vi på plads med hinanden på de forskellige platforme og efter et par minutter lægges der an til at lande sammen.

De indledende betragtninger om stilhed glider efter 7 minutter lidt efter lidt over i en meditativ udforskning og fordybelse.

Efter 52 minutter udforskes videre igennem delinger og inquiry af stilheden, væren, det formfulendte og det formløse – praksis generelt og livet i almindelighed. Efter godt halvanden time holdes en lille pause, hvorefter vi fra en siddende meditation glider over i mindful movement og en sidste afsluttende siddende meditation, som begynder 10 min. før afslutning. Tilgå optagelse ved at klikke her og indtaste den tilsendte kode.

SEPTEMBER

Her på denne første aften ikke bare tilbage efter sommerferie, men også tilbage til en restriktionsfri samling af gruppen, vender vi tilbage til basis. Tilbage til at blive bevidste omkring brugen af et intentionelt defineret fokus i meditationerne. Noget som med tiden kan blive en underforstået del af praksis og derfor ikke lige så tilgængeligt i vore bestræbelser for at lade mindfulness blive en integreret del af hverdagen.

Image 04-09-2021 at 20.09
Efter en kort ‘indflyvning’ lander vi ind i 47 minutters meditation med udforskning af udvidelser og fokuseringer af opmærksomheden. Herefter en plenum-udforskning af praksis inden pausen. Anden halvdel af aftenen begynder efter 1 time og 11 minutter. Begynder med en invitation ind i “åbenheden” der leder over i mindful movement og siden en bodyscan (ca 1 time og 35 minutter inde i optagelsen). Vi slutter aftenen med en kort siddende meditation / Metta praksis.

Tilgå optagelse ved at klikke her, eller på billedet og efterfølgende indtaste den tilsendte kode.

OKTOBER

Klik på her for at tilgå optagelsen ved hjælp af den tilsendte kode. Og  lyt eventuelt først til det oplæste rejsebrev som du fik med koden :- )

NOVEMBER: Indre & ydre forbundethed.

Optagelsen tilgås ved at klikke her, eller på billedet. Indtast derefter tilsendte kode.

- -Efter en kort indledende stilhed og meditation søger vi at fordybe kontakten indadtil igennem en halv times mindful movement, og afsluttende 'ubevægelighed'. Efter pausen udforskes erfaringer om at forbinde sig igennem tilsyneladende ubetydelige kontakter. Dette relateres til årstidens energ/invitationi og til at balancere en indadvendthed og udadvendthed. Dels igennem oplæg, meditativ fordybelse og kontemplation - individuelt, i små grupper og i det samlede forum.
-Efter en kort indledende stilhed og meditation søger vi at fordybe kontakten indadtil igennem en halv times mindful movement, og afsluttende ‘ubevægelighed’. Efter pausen udforskes erfaringer om at forbinde sig igennem tilsyneladende ubetydelige kontakter. Dette relateres til årstidens energ/invitationi og til at balancere en indadvendthed og udadvendthed. Dels igennem oplæg, meditativ fordybelse og kontemplation – individuelt, i små grupper og i det samlede forum.

DECEMBER

Årets sidste aften på Phendeling! Efter et par indledende bemærkninger om aftenen, tager Eve os ind i en meditativ udforskning af fodfæste, perspektiv og rummelighed omkring ‘modstand’. 47 minutter inde undersøges erfaringerne i plenum, hvilket afrundes med en kort mediation inden at der holdes pause efter godt en time og et kvarter. Efter pausen guider Robert os igennem en sekvens af siddende meditationer og mindful movement med vægt på at ‘lytte’ og bevæge uanstrengt – indad og udad. Optagelsen tilgås ved at klikke her og derefter at indtaste den tilsendte kode.


Sted:
Nørregade 7b, 2.th. 1465 København K.

Pris 2021 – inkl te/frugt/snack:


2.900,- kr for 11 gange i træk – hvilket typisk svarer til et år.

2.300,- for deltagere med mere end 2 sæsoner bag sig.

1.575,- for deltagere med mere end 5 sæsoner bag sig.

Som deltager på holdet, får du halv pris på de to årlige 1-dags stilhedsretreat.

Hvis du gerne vil deltage, men bor for langt væk eller af andre grunde ikke vil kunne deltage inde i Nørregade, så kan du nu følge forløbet online til 2.200,-  (1.700,- med mere end 2 sæsoner bag dig og 1.200,- når du har mere end 5 sæsoner bag dig.) Hvis du er tilmeldt til normal pris, vil du altid kunne følge forløbet enten ved at møde op, eller online.


Tilmelding:
Send en mail til kontakt@mindfullife.dk, hvor du kort beskriver din erfaring med mindfulness.

 

Undervisere:
Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen. Enkelte gange kan vi have en gæsteunderviser med, ligesom der ved sygdom el.lign. kan blive tale om at indkalde en kvalificeret afløser.


2020

JANUAR’Gæsteunderviser’: Martin Højmark FEBRUAR MARTS APRIL webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her MAJ webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her JUNI webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her
IMG_2316   Hør historien om hunden her.
AUGUST intro og selve sessionen SEPTEMBER hele sessionen OKTOBER 1. halvdel (2. halvdel var primært mindful movement uden optagelse) NOVEMBER hele sessionen. De første 17 min er primært en indledende optakt omkring indre godhed og indre ‘bæst’. Herefter følger en halv times fordybende og undersøgende meditation. Efterfulgt af plenum, delinger fra gruppen og en kort pause. Mindful movement og liggende meditation med ‘indre Metta’ begynder efter godt halvanden time. Afsluttende meditation begynder efter godt 2 timer og 22 minutter DECEMBER Siddende meditation og mindful movement inden pausen.  De første 10 min og 30 sek., er meditation i stilhed. Derefter den indledende lignelse om at møde ‘katten’, ‘fuglene’ og andre indre tilstande, inden at vi lander ind i længere meditation fra omkring 16 minutter inde. 52 minutter inde bevæges lige så langsomt over i mindful movement. Meditativ udforskning af dybere lag i intention og eksistens, der fortsættes i plenum efter pausen