Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


MBSR Instruktøruddannelse

 

Every moment we are arriving at our own door,
Every moment we could open it.
In every moment, we might love again
the stranger who was ourself,
who knows us by heart.

– Jon Kabat-Zinn med Derek Walcott

 

Mindfulness og Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Mindfulness handler meget om at generobre vores nærvær, frisætte vores resurser og skabe et liv i frihed og frugtbar udfoldelse.

 

Mindfullife’s MBSR Instruktøruddannelse gør dig ikke blot i stand til at undervise i Mindfulness. Den giver dig en solid indføring, træning og undervisningskompetence i det globalt set mest gennemtestede og velafprøvede mindfulness program, oprindeligt udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts.

 

Et program, der er forskningsbaseret og har en veldokumenteret effekt på vor evne til at finde glæde midt i dagligdagens udfordringer samt til at møde og håndtere stress, krise, sygdom og smerte.

 

Det er en uddannelse, der kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer dig i kontakt med din iboende viden. En unik form som er støttende ikke bare for udviklingen af din undervisningskompetence, men for hele din måde at være i verden på. Der vil blive kaldt på din evne og din villighed til at trække på dine ‘nærværs-resurser’ fremfor en mere akademisk kunnen (som er vigtig men sekundær).

 

Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser til det område, hvor du har din kernekompetence. Det kan være som psykolog, lærer, læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykoterapeut eller tilsvarende, hvor det faglige arbejde i høj grad hviler på kvaliteten af den professionelles bevidste opmærksomhed, egenomsorg, empati og nærvær.

 

En MBSR Instruktøruddannelse kan også være for dig, der som leder eller coach ønsker at kunne møde helt op i dine professionelle relationer, tage dine medarbejdere eller klienter igennem dybt styrkende og transformerende samtaler og processer, såvel som kunne bibringe dem mindfulness værktøjer der styrker deres mest fundamentale åndelige og mentale ressourser.

 

Udover at gøre dig i stand til at undervise i MBSR, der har sat de facto standarden for ”best practice” indenfor mindfulness-baserede interventioner, tager uddannelsen dig igennem et forløb, der vil gøre dig i stand til at gøre det med forøget autenticitet og integritet i kraft af dens dybe kropslige og personligt erfaringsbaserede træning.

 


For alle praktiske informationer, se her.


 

Undervisningstræningen

Mindfullife’s MBSR Instruktøruddannelse er tilrettelagt efter, og strækker sig videre end, international standard for MBSR certificering og vil tillige inddrage erfaringer fra de forsknings- og udviklingsprojekter, som underviserne er involveret i.

 

Der vil være et væsentligt teoretisk pensum, og de kommende instruktører vil gennemgå en nøje understøttet erfaringsdannelse, omkring deltagernes personlige udvikling samt udforskning af krop og sind, såvel som sammenhængen imellem disse. Uddannelsens opgaver har som primært sigte, at støtte integration af personlig og faglig udvikling;

 

Som MBSR instruktør er det vigtigt at kunne ”kalde” viden frem hos kursusdeltagerne frem for at docere viden. Kursusdeltagerne må kunne fatte tillid til instruktøren. En interaktiv undervisningsform må derfor være forankret i instruktørens indre balance og autenticitet såvel som baseret på dennes faglige viden og personlige baggrund.

 

Denne orientering præger vor MBSR Instruktøruddannelse helt frem til sidste modul. Det handler ikke om at være ”dygtig” i traditionel forstand, men i høj grad om at være det man underviser.

 

Det er således en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har gennemgået en modningsproces og er indforstået med at fortsat personlig udvikling er en integreret del af uddannelsesprocessen.

 

UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING

Uddannelsens 9 moduler, i alt mere end 325 lektioner, strækker sig over 2,5 år og kædes sammen ved hjælp af opgave-skrivning, litteratur-læsning, studie-gruppe arbejde og praktik.

 

MODUL 1 – THE HEART OF MINDFULNESS & MBSR

Her støbes fundamentet til uddannelsesforløbet, og vi introducerer den historiske baggrund for mindfulness træning og MBSR og går i dybden med det vi kalder hjertet i mindfulness.

 

Modul 1, foregår som internat. For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 2 – FOUNDATION & FRAME

Vi går videre med historien, filosofien og metodologien bagved Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

 

Modul 2, foregår som eksternat. For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 3 – MBSR TOOLS – EXPLORING, UNFOLDING AND DIVING DEEP

The small ruby everyone wants has fallen out on the road.
Some think it is east of us, others west of us.
Some say, “among the primitive earth rocks,” others,
“in the deep waters.”
Kabir´s instinct told him it was inside, and what it was worth,
and he wrapped it up carefully in his hearth cloth.

– Kabir

 

Efter introduktionen fordyber vi os i og udfolder erfaringsdannelsen under et fortættet MBSR forløb. Det interaktive program giver en intens træning i Mindfulness meditation, som det bliver formidlet i MBSR. Læringen involverer bevidstgørelse, fordybelse og forankring af vore erfaringer, og af hvordan vi kan være med os selv og andre på nye måder. Det involverer en tilbundsgående træning i at suspendere vanemæssige måder at tænke og opfatte på og muliggør en åbning af såvel sind, hjerte og intentionalitet.

 

Modul 3 foregår som internat i forbindelse med Power of Mindfulness 1- Entering Presence –  der for deltagere på uddannelsen udbygges med litteraturlæsning, opgaveløsning og med løbende refleksions-sessioner.

 

Nærmere oplysninger om Power of Mindfulness 1 finder du her.
For andre praktiske informationer, se her.

 

MODUL 4 – SILENT RETREAT (I)
Som et led i uddannelsen, gennemføres et 5 dages Stilheds Retreat som internat i smukke omgivelser.

 

Nærmere oplysninger om Stilheds Retreatet finder du her.
For andre praktiske informationer, se her.

 

MODUL 5 – EMBODYING MINDFULNESS – TEACHING FROM THE INSIDE OUT

O friend, understand: the body
Is like the ocean,
Rich with hidden treasures.
Open your innermost chamber and light the lamp
-Mirabai

 

Modul 5 formidler MBSR metodikkens udgangspunkt i kroppen og betydningen af Mindfulness i forhold til stress og andre neuroaffektive processer.

 

Teorien understøttes både via intensiv udforskning af Mindful Movement, såvel som af Mindfulness Based Dialogue. MBD er en enestående dialogform, der støtter deltagerens forbindelse til, og udvikling af, sin indre viden og klarhed. Dette er helt afgørende for den kommende instruktørs evne til at lede kursister igennem fordybet mindfulness praksis og inquiry.

 

Gennem den aktive og direkte deltagelse i vores egen oplevelse integreres Mindfulness således på et dybere plan og på en måde, som ikke er muligt gennem ren begrebslig forståelse.
Indtil Hold 6 er Modul 5 afholdt som internat i forbindelse med Power of Mindfulness 4 eller Power of Mindfulness 5; –  der for deltagere på uddannelsen udbygges med litteraturlæsning, opgaveløsning og med ekstra uddannelses-sessioner.

 

Nærmere oplysninger om Power of Mindfulness 4 – Relations & Dialogue  finder du her.

 

På Hold 7 afholdes Modul 6 i forbindelse med et efteruddannelsesmodul for MBSR & MBCT Lærere.

 

For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 6 –  TEACHERS DEVELOPMENT INTENSIVE (MBI) 

Igennem interaktiv træning opøves de grundlæggende undervisningskompetencer indenfor mindfulness baseret intervention. Først og fremmest guidning i meditation, men også inquiry og gruppedynamik trænes.

 

Modul 6 foregår som internat. For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 7 – SILENT RETREAT (II)
Imellem modul 6 og 7 arbejdes der med uddannelseshold. På modul 7 samles holdet igen i en yderligere fordybelse af praksis, der bliver startskuddet på overbygningen.

 

Nærmere oplysninger om Stilheds Retreatet finder du her. For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 8 – PRACTICUM – WITNESSING, REFLECTING AND UNDERSTANDING

På modul 8 deltager de kommende instruktører på et traditionelt tilrettelagt MBSR forløb. På dette forløb deltages i højere grad som observatører, således at deltagerne på baggrund af den opbyggede viden og personlige erfaring, kan iagttage samspillet imellem træningen, instruktørerne og kursisterne; Erfaringerne gennemarbejdes efterfølgende og væsentlige teoretiske elementer udfoldes.

 

Modul 8 foregår som externat. For flere praktiske informationer, se her.

 

MODUL 9 –  TEACHERS DEVELOPMENT INTENSIVE (MBSR) 

Nærvær… er en væren dybt inde i os,
Noget vi kan støtte os på,
Noget der giver os fasthed, næsten som en rygrad,
Og som giver os en rolig indstilling til livet.
Når man har dette lille vibrerende fænomen i sig,
Er man usårlig og ikke længere alene.
Det er der altid og alle steder

– Sri Aurobindo

 

Igennem interaktiv træning udvikles fortrolighed med MBSR programmets undervisningsform. Relevante kompetencer indenfor præsentation og didaktik styrkes ligesom guidning i meditation, inquiry og gruppedynamik trænes yderligere. Fortrolighed med at undervise i mindre grupper og siden større grupper. Fokus vil være på at støtte og fremme den enkeltes kvaliteter som underviser.

 

Endelig uddybes væsentlige aspekter af programmets rødder i den buddhistiske psykologi, og vi arbejder med at kunne integrere nøgleprincipper fra MBSR i det professionelle virke; herunder  udviklingen af den enkeltes identitet og integritet som instruktør.

 

Modul 9 foregår som internat. For flere praktiske informationer, se her.

 

PRAKTIK,  SUPERVISION OG CERTIFICERING

I løbet af uddannelsen vil deltageren normalt have afholdt egne MBI & MBSR kursus for en mindre gruppe, et uddannelseshold. Der er løbende gruppesupervision under uddannelsen, ligesom mange allerede her påbegynder et individuelt supervisionsforløb.

 

Efter modul 9, og inden certificering afholder deltageren et antal egentlige MBSR forløb, hvortil knyttes supervision tilpasset den enkelte deltagers behov. Herunder minimum een direkte supervision. Endvidere udarbejdes egen manual, ligesom der stilles krav om regelmæssig deltagelse på 5-10 dages stilhedsretreat i mindfulness meditation.

 

OPSUMMERING

 

  • 2,5 årig Instruktør uddannelse, 9 moduler, herunder internater i Danmark, Italien og Mallorca
  • I alt mere end 325 lektioner hertil kommer egen praksis, opgaveskrivning, studiegruppeaktivitet, praktik og supervision
  • Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser og supervision til det område, hvor du har din kernekompetence.
  • Uddannelsen kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden
  • Denne unikke form er støttende, og kalder det enkelte menneskes resurser frem.
  • Det interaktive program giver en intens træning i Mindfulness
  • Indledende undervisningskompetance opnås efter 6. modul
  • Tilkyttet Certificering efter international standard

 


For flere praktiske informationer, se her.


 

 

Få tilsendt ansøgnings-skema ved at skrive til kontakt@mindfullife.dk