Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


MBSR Instruktøruddannelse

Hold 6, 2016-2018

 

Instruktøruddannelse i MBI, Mindfulness Based Interventions og MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction; med mulighed for certificering efter international standard; 6. årgang ved Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen.

 

Mindfullife’s MBSR Uddannelse, var den første i Danmark, og på verdensplan stadig en af de mest omfattende.

 

Ansøgninger til 7. årgang med start ultimo 2018, modtages nu. 


 

Den ny MBSR Uddannelse er opdelt i en grunduddannelse, MBI Instruktør (Mindfulness Based Interventions), samt en MBSR overbygning.

 

Efter grunduddannelsen vil man være klar til at undervise i Mindfulness Based Inter-ventions, MBI. Alle der ønsker at blive MBSR instruktører, skal først have erfaring med at undervise MBI programmet. Denne erfaring opnås ved undervisning af MBI Uddannelses-hold, på 3. halvår (foråret 2017).

 

MBI datoerne (grunduddannelsen 2016) :

Modul 1 – MBSR, Foundation and Frame :   8/4  –  10/4 (externat, KBH)

Modul 2 – MBSR, Exploring, Unfolding and Diving Deep:  15/5 – 21/5 (Mallorca)

Modul 3 – Silent Retreat:  14/6 – 19/6 (internat, DK)

Modul 4 – Embodiment – Teaching from the Inside Out:  11/9 – 17/9  (M. Isola, Italien)

Modul 5 – Teachers Development Intensive (MBI):   6/11 –  12/11 (internat, DK)

 

MBI Uddannelses-hold (individuelt tilrettelagt) i 1. halvår 2017 – tilhørende supervision 28/2 og 6/6 2017

 

MBSR datoerne (overbygningen 2017) :

Modul 6 – Silent Retreat:   13/6  –  18/6 (internat, DK)
Modul 7 – Practicum – Witnessing, Reflecting and Understanding:  start 22/8 (KBH)
Modul 8 – Teachers Development Intensive (MBSR):  4/11 – 10/11 (internat, DK)

 

MBSR Uddannelses-hold (individuelt tilrettelagt) og supervision: forår 2018

 

Læs mere om modulerne og de tidligere 5 års opbygning her.

 

MBSR Udannelse, Certificering og efteruddannelse

Uddannelsen består af 8 moduler. Allerede efter 5. modul (fuldført grunduddannelse) opnår du indledende undervisningskompetence. Uddannelsen er fuldført, når alle dens moduler, tilhørende opgaver, samt et godkendt supervisions- og retreatforløb er gennemført.

 

Titlen ”Certificeret MBSR Instruktør” opnås når kandidaten opfylder samtlige krav som de formuleres i Teacher Certification in MBSR Review ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School

 

Efter MBSR Uddannelsen, vil man kunne påbegynde MBD specialist uddannelsen (Mindfulness Based Dialogue)

 

Og allerede i efteråret 2017, vil IU 6 kunne tage MCPM specialist uddannelsen (Mindful Compassion & Pain Management)

 

Optagelseskrav for uddannelsen:

Faglig relevant uddannelse;
Meditationserfaring;
Forudgående personligt udviklingforløb;
8 ugers MBSR  kursus (fx ’Ind i Mindfulness’) alternativt ’Power of  Mindfulness’;

 

Anden tilsvarende baggrund vurderes. Har du fx et et kortere mindfulness instruktør kursus fra andet regi kan dette fx erstatte kravet om det kvalificerende MBSR kursus og i enkelte tilfælde et indledende modul.

 

Ansøgning om optagelse:
Redegør for din motivation og forudsætninger for at søge optagelse på uddannelsen via ansøgningsskema, der rekvireres på kontakt@mindfullife.dk; mærket ”Instruktør-ansøgning” i emnefeltet.

 

Primære undervisere

Eve Bengta Lorenzen, forfatter, terapeut, lærer og mindfulnessinstruktør mv; Certificeret og uddannet ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School; dansk pionér, og landets mest erfarne underviser indenfor Mindfulness Baseret Stress Reduktion; udover at tilbyde åbne kurser, retreats og seminarer, er Eve engageret i undervisning og metodeudvikling på forskningprojekter ved bl.a Rigshospitalets Smertecenter og Center for forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, KU;

 

Robert J. Jørgensen, Cand Psych Aut, HD & Mindfulnessinstruktør mv; uddannet ved Universiteter i København, Massachusetts og Geneve; Robert har lang erfaring fra arbejde med folk i krise og under stress som følge af belastende livsomstændigheder, herunder undervisning i mindfulness og meditation ved en række større institutioner og i forskningsmæssig sammenhæng.

 

eve_robert1-300x200

Begge undervisere, har mere end 30 års meditationspraksis bag sig, deltager løbende i længerevarende retreats og træning ved anerkendte lærere med såvel Buddhistisk som sekulær baggrund og lever i høj grad op til de krav som Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, ved University of Massachusetts Medical School, med Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli i spidsen, lister i deres Principles and Standards for Training Teachers to Deliver Mindfulness-Based Stress Reduction

 

Praktiske informationer

 

MBI og MBSR Uddannelsesafgift :

Grunduddannelse (MBI): 39.500,-

Overbygning (MBSR): 29.000,-

Ved samlet tilmelding og betaling af hele MBSR Uddannelsen: 62.800,-

 

Afgiften er excl moms. Ved tilmelding til hele uddannelsen, er privatpersoner momsfritagede.

 

Anslåede udgifter til supervision og obligatorisk litteratur :

Grunduddannelse (MBI): 3.700,-

Overbygning (MBSR): 2.900,-

 

Anslåede udgifter ifbm fly, transfer og ophold :

Grunduddannelse (MBI): 25.300,-

Overbygning (MBSR): 10.800,-

 

For yderligere betingelser læs her.

 
 

Ansøgninger til 7. årgang med start ultimo 2018, modtages nu.