Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Embodying Mindfulness

Teaching from the inside out.

 

 

Forskning i mindfulness undervisning viser, at levendegørelsen, eller embodiment, af mindfulness, er noget af det sværeste at tilegne sig som mindfulness underviser.

Og samtidig er det noget af det vigtigste. Ikke bare for instruktørens egen følelse af mestring og autenticitet, men også for kursisternes tilegnelse af mindfulness som en måde at være i verden på.

For at kunne levendegøre mindfulness i vores arbejde og i mødet med andre, må vi selv være rodfæstet i mindfulness. Ikke blot som en grundlæggende orientering, men helt ind i de enkelte elementer i undervisningen.

Dette er ikke en ny forståelse, men til trods for at de fleste mindfulness undervisere vil erklære sig enige heri, er det – som forskningen viser – meget vanskelig for de fleste at lykkes med det.

Embodying Mindfulness – teaching from the inside out, vil du som deltager, lære, ikke blot at lande og dvæle dybt ind i en indre kontakt, men også at bevare denne kontakt, dels når du bevæger dig i det relationelle felt, dels i din guidning af mindfulness.

Du lærer at opdage, etablere og arbejde i og fra et felt af bevidst nærvær. Embodiment bliver en erfaring, ikke bare en god idé.

Retreatet er centreret omkring en unik dialog og relationsorienteret træning i mindfulness, som lærer os at dvæle i dyb afslapning og opmærksomhed, og at bringe disse kvaliteter ind i alle aspekter af vores personlige og professionelle liv – ikke blot i vor mindfulnessundervisning.

Det bliver en uge, der vækker dit bevidste nærvær i mødet med dig selv og andre.

Embodying Mindfulness – teaching from the inside out, udforsker og træner muligheden for at bringe mindfulness ind i det relationelle felt igennem mindfulness-baseret dialog (MBD) et unikt sæt af meditations-instruktioner, der støtter såvel det nærværende som det kontemplative sind og opøver evnen til at relatere og kommunikere i og fra kontakten med eget nærvær og balance.

Du vil i dine personlige relationer opleve en både varmere og dybere kontakt og i det professionelle felt erfare at din dialogkompetence finder et helt nyt niveau.

“The words you speak become the house you live in.”

       Hafiz                              ‘

Denne dialogbaserede mindfulness træning fordyber den indre stilhed og ændrer hele vor måde at være med andre mennesker på.

Som altid,  vil der være plads til både at være sig selv og sammen – tid til både undervisning og afslapning.

Dato:  2023 i Italien (nærmere information følger)

Pris: kr 15.600,-  (tentativ)

Plus moms for fradragsberettigede.

Prisen inkluderer undervisning, ophold på enkeltværelse, fuld forplejning, fly og transfer.

Målgruppe:

Alle der arbejder med mindfulness og som ønsker, at fordybe sig i meditativ stilhed, og at bringe kvaliteter af bevidst nærvær mere ind i det relationelle felt – privat såvel som professionelt.

Tilmelding:

Skriv lidt om din baggrund, og send en kort ansøgning til  kontakt@mindfullife.dk

UndervisereEve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen

Stedet

Det mest vidunderlige sted i Norditalien. Super skønne rammer på en gammel ombygget borg med top italiensk gastronomi. Smukt beliggende på en bilfri ø midt i bjergsøen Iseo. Perfekte omgivelser for de rekreative timer udenom undervisningen.