Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Instruktør-uddannelser

 

Mindfullife Institute er en af landets allermest erfarne uddannelses-virksomheder med fokus på Mindfulness Baseret Intervention (MBI). Vor Instruktør Uddannelse indenfor Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), var den første i Danmark, og på verdensplan en af de mest omfattende.

 

Den 2,5 årige MBSR Instruktøruddannelse er opdelt i en MBI grunduddannelse, samt en MBSR overbygning.

 

På baggrund af en solid forankring i MBSR og mange års erfaring med mindfulness baseret intervention i forhold til sygdoms og smerte-problematikker er der endvidere udviklet en behandlingsprotokol for mindfulness baseret selvomsorg for smertehåndtering.

 

Den første egentlige efteruddannelse for MBSR Instruktører i Mindful Compassion & Pain Management, (MCPM) afsluttes i 2018.

 

***

Den oprindelige motivation for at begynde at lave egentlige mindfulness uddannelser var at imødekomme den stigende interesse for mindfulness med kvalificerede instruktører. Mindfulness instruktører, der ville have en solid praktisk og teoretisk baggrund i MBSR.

 

Embodiment spiller en afgørende rolle i vore mindfulness uddannelser. Det vil sige, at du som mindfulness instruktør – via din egen levendegørelse af mindfulness – kan kombinere forståelse og selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden.

 

Det er en form som er unikt støttende i forhold til at kalde den enkelte kursusdeltagers ressourcer frem og for at få en egentlig egen erfaring. De kommende instruktører skal naturligvis også være på forkant med ny viden, samt rustet til at respondere på en given mål-gruppes behov.

 

Embodiment er altså afgørende. At du som MBSR-instruktør bliver i stand til at ”kalde” viden frem hos kursusdeltagerne frem for at docere. Denne kalden frem kan kun ske når kursus-deltagerne har tillid til dig som instruktør og karavanefører. Igennem hele uddannelsesforløbet, bliver denne interaktive undervisningsform lidt efter lidt forankret i instruktørens indre balance og autencitet.

 

En forudsætning for at undervise i mindfulness er derfor, at du som instruktør, bliver i stand til at ‘komme fra’ indre balance og en selvindsigt der minimerer projektioner og reaktivitet.

 

De kommende instruktører modtager ud over undervisningen løbende individuel evaluering og sparring med henblik på at sikre det højst mulige niveau hos dem, der får certificeringen. Det er desuden et krav, at man vedligeholder og ajourfører sin uddannelse i form af efteruddannelse.

 

Læs mere om certificering, studieforløb og uddannelsens opbygning på beskrivelserne af de enkelte uddannelsesforløb.

 

Du finder alle vore uddannelses-tilbud i bjælken til venstre. Klik her for at se vore retreats og her for at se vore kortere kurser.