Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Deepening Mindfullife

 

– Integration, fordybelse, udvikling og opfølgning

 

Deepening, er et hold af erfarne kursister, som vi mødes med 11 gange hen over året. Et vidunderligt hold, hvor mange ofte kommer en 20-30 minutter før vi starter, enten for at lande med en kop the, eller for at meditere på egen hånd inden vi begynder.

 

Alle der har taget fx et af vore MBSR eller Power of Mindfulness kurser, er velkomne.

 

Vi kaldte det tidligere Opfølgningholdet og senere Integrationsholdet, men vi gør langt mere end at følge op og integrere. Vi arbejder videre med alle de formelle grunddiscipliner som du kender fra dit første mindfulness kursus eller retreat. Vi træner mere tema-orienteret og går dybere med den meditative dialog og med mindfulness og mindful self-compassion i det hele taget.

 

Opmærksomheden på temaerne strækker sig typisk ud i en uforpligtende form for hjemmearbejde.

 

Vi har fx brugt et par måneder på at studere og omfavne den ’indre kritiker’ et arbejde der ledte til mange indsigter, forligelse og indre fred. I en anden periode drejede det meste af det uformelle hjemmearbejde sig om grundholdningerne i mindfulness. Vi uddybede hver enkelt i træningen, arbejdede videre med dem hjemme og fulgte op på erfaringerne.

 

Deepening Mindfullife gør det således naturligt for dig, at vedligeholde og fordybe din meditationspraksis og at bringe mere og mere nærvær ind i din dagligdag.

 

Datoer og tider:

Overvejende første onsdag i måneden fra kl 18.30 til 21.00 dog ikke i juli hvor vi holder sommerferie. Se kommende datoer og ændringer som følge af Covid 19 nedenfor.

 

2020:

15.01  ‘Gæsteunderviser’: Martin Højmark
05.02
04.03
08.04 webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her
06.05 webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her
03.06 webinar – se et udsnit af aftenen på zoom her

 

IMG_2316   Hør historien om hunden her.

 

05.08 intro og selve sessionen.
02.09 hele sessionen.
07.10 1. halvdel (2. halvdel var primært mindful movement uden optagelse).

 

04.11 hele sessionen. De første 17 min er primært en indledende optakt omkring indre godhed og indre ‘bæst’. Herefter følger en halv times fordybende og undersøgende meditation. Efterfulgt af plenum, delinger fra gruppen og en kort pause. Mindful movement og liggende meditation med ‘indre Metta’ begynder efter godt halvanden time. Afsluttende meditation begynder efter godt 2 timer og 22 minutter.

 

02.12 Siddende meditation og mindful movement inden pausen.  De første 10 min og 30 sek., er meditation i stilhed. Derefter den indledende lignelse om at møde ‘katten’, ‘fuglene’ og andre indre tilstande, inden at vi lander ind i længere meditation fra omkring 16 minutter inde. 52 minutter inde bevæges lige så langsomt over i mindful movement. Meditativ udforskning af dybere lag i intention og eksistens, der fortsættes i plenum efter pausen

 


 

2021:

06.01

 

Første optagelse 48 minutter : Siddende meditation. Et par minutters indledning. Derefter en frisættende ’nytårs-meditation’.

 

Anden optagelse  16 minutter : Stille udforskning og deling i plenum foranlediget af meditationen. Der afsluttes  med oplæsning af digtet Venlighed

 

Efter pausen gik optagelse desværre ikke straks igang. Der var tale om liggende praksis i stil med den liggende meditation  der kan lyttes til på optagelsen fra november.

 

Tredje optagelse 24 minutter : fælles samtale & afsluttende meditation. Udforskning af erfaringer fra kropsskanning, og en kort udveksling omkring døden og den øgede opmærksomhed på vores dødelighed, som let kan opstå i denne tid. Afsluttende meditation de sidste 8-9 minutter.

 

03.02

Første optagelse 72 minutter
 
Først 8 minutters indledning og lidt om lyset ( på  Madeira ).
Derefter en længere meditation knyttet til lyset (og mørket), kroppen og vor væren.
Efter små 50 minutter – en fælles udforskning i plenum af den meditative erfaring og fordybelse –  sammen og hver for sig.

 

 
Anden optagelse 61 minutter
Først en lille  halv times Mindful Movement, efterfulgt af ca 20 minutters liggende meditation og udforskning af at være bevidste i kroppen og med behagelige og /  eller intense sansninger. Afsluttende meditation de sidste 8-9 minutter. 

 

03.03

En dejlig aften, hvor forbundetheden i det kropslige, det talte og det uudtalte blev udforsket. Tilgå ved at klikke på billedet og taste din tilsendte kode:

 

Image 04-03-2021 at 20.44

De første 25 minutter var indledning og siddende meditation. Herefter fulgte 12 minutters ‘plenum’, og efter 37 minutter bevægede vi os over i en god times mindful movement og nænsomt meditativt møde med kroppen. Der er pause fra 1.44 til 1.54 – markeret af lyden af en gong – hvorefter vi bevæger os ind i afsluttende betragtninger og meditation.

 

07.04

En aften, hvor den fælles praksis åbner, både for trygheden, opdagelser af udfordringer og nye måder at opfatte og tilgå såvel indre som ydre tilstande. Klik på billedet og tast din kode.

Først en halv times indledning og siddende meditation. Efterfulgt af en halv times udforskning af praksis i ‘plenum’. Der er pause fra 1.02 til 1.12 – markeret af lyden af en gong. Efter pausen bevægede vi os over i 50 minutters mindful movement og nænsomt meditativt møde med kroppen – siddende, stående og liggende. De sidste 20 minutter afsluttende meditation – alle åndedrags forbindelse – og fælles tak for denne gang.

 

05.05

Vi vender tilbage til at udforske forskellige lag i det at arbejde eller at lege med accept som grundholdning i vor praksis og i vores livs omstændigheder – herunder muligheden for at skabe et frigørende rum omkring tanker og sindets øvrige konstruktioner. Tilgå optagelse ved at klikke  på billedet nedenfor og indtaste den tilsendte kode.

 

De første 5-7 min. kommer vi på plads i gruppen, hvorefter at der er en glidende overgang imellem indledende betragtninger omkring begrebet accept og en meditativ fordybelse / udforskning. Efter 48 min. fortsætter udforskningen af erfaringer fra meditationen og fra livet derhjemme. Efter 1t.26min er der et par minutter med pauseklokker, hvorefter vi fortsætter med mindful movement og embodiment praksis. De sidste 6 min guider Eve os i afsluttende Metta / meditation og gruppen siger farvel.

De første 5-7 min. kommer vi på plads i gruppen, hvorefter at der er en glidende overgang imellem indledende betragtninger omkring begrebet accept og en meditativ fordybelse / udforskning. Efter 48 min. fortsætter udforskningen af erfaringer fra meditationen og fra livet derhjemme. Efter 1t.26min er der et par minutter med pauseklokker, hvorefter vi fortsætter med mindful movement og embodiment praksis. De sidste 6 min guider Eve os i afsluttende Metta / meditation og gruppen siger farvel.

 

02.06

En udforskning af  stilheden – primært den indre – og mulighederne for at være orienteret imod den og blive eet med den. Med dens ‘tone’ og dens åbning til det ukendte i alle dets lag – fremfor at gribe efter det vante fra en vanemæssig ‘position’.

 

 

Fra en kort ankomst i stilhed, kommer vi på plads med hinanden på de forskellige platforme og efter et par minutter lægges der an til at lande sammen.

 

De indledende betragtninger om stilhed glider efter 7 minutter lidt efter lidt over i en meditativ udforskning og fordybelse.

 

Efter 52 minutter udforskes videre igennem delinger og inquiry af stilheden, væren, det formfulendte og det formløse – praksis generelt og livet i almindelighed. Efter godt halvanden time holdes en lille pause, hvorefter vi fra en siddende meditation glider over i mindful movement og en sidste afsluttende siddende meditation, som begynder 10 min. før afslutning. Tilgå optagelse ved at klikke her og indtaste den tilsendte kode.

 

01.09

Her på denne første aften ikke bare tilbage efter sommerferie, men også tilbage til en restriktionsfri samling af gruppen, vender vi tilbage til basis. Tilbage til at blive bevidste omkring brugen af et intentionelt defineret fokus i meditationerne. Noget som med tiden kan blive en underforstået del af praksis og derfor ikke lige så tilgængeligt i vore bestræbelser for at lade mindfulness blive en integreret del af hverdagen.

 

Image 04-09-2021 at 20.09

Efter en kort ‘indflyvning’ lander vi ind i 47 minutters meditation med udforskning af udvidelser og fokuseringer af opmærksomheden. Herefter en plenum-udforskning af praksis inden pausen. Anden halvdel af aftenen begynder efter 1 time og 11 minutter. Begynder med en invitation ind i “åbenheden” der leder over i mindful movement og siden en bodyscan (ca 1 time og 35 minutter inde i optagelsen). Vi slutter aftenen med en kort siddende meditation / Metta praksis.

 

Tilgå optagelse ved at klikke her, eller på billedet og efterfølgende indtaste den tilsendte kode.

 

06.10

Klik på her for at tilgå optagelsen ved hjælp af den tilsendte kode. Og  lyt eventuelt først til det oplæste rejsebrev som du fik med koden :- )


03.11
01.12

 


 

Dato’er for 2022 kommer primo oktober. Det bliver som sædvanligt primært første onsdag i måneden, men næste år kommer forløbet også at inkludere årets to stilhedsdage.

 


 

Sted:
Nørregade 7b, 2.th. 1465 København K.

 

Pris – inkl te/frugt/snack:
2.900,- kr for 11 gange i træk – hvilket typisk svarer til et år.

2.300,- for deltagere med mere end 2 sæsoner bag sig.

1.575,- for deltagere med mere end 5 sæsoner bag sig.

 

Som deltager på holdet, får du halv pris på de to årlige 1-dags stilhedsretreat.

 

Hvis du gerne vil deltage, men bor for langt væk eller af andre grunde ikke vil kunne deltage inde i Nørregade, så kan du nu følge forløbet online til 2.200,-  (1.700,- med mere end 2 sæsoner bag dig og 1.200,- når du har mere end 5 sæsoner bag dig.) Hvis du er tilmeldt til normal pris, vil du altid kunne følge forløbet enten ved at møde op, eller online.

 

Tilmelding:
Send en mail til kontakt@mindfullife.dk, hvor du kort beskriver din erfaring med mindfulness.

 

Undervisere:
Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen. Enkelte gange kan vi have en gæsteunderviser med, ligesom der ved sygdom el.lign. kan blive tale om at indkalde en kvalificeret afløser.