Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Berlingske Fri: “Mød krisen med et åbent sind”

 

Berlingske har lørdag den 30. marts, bragt en fin artikel om muligheden for at møde kriser med et åbent sind. Katrine Villarreal Villumsen har skrevet artiklen på baggrund af et interview med Eve, om hendes ny bog “Fra Krise til Kærlighed – Mindfulness når livet er svært”.

 

Noget af det der betones i artiklen er, at “Fra Krise til Kærlighed” blandt andet udmærker sig ved, ikke at liste en lang række gode råd, men derimod, inviterer læseren til at kontakte sine egne indre ressourcer i mødet med livets kriser. Desværre blandes denne pointe sammen med bogens brug af en række cases, så det kommer til at fremstå, som om at “invitationen til selverkendelse [skal] ske igennem andres erfaringer”.

 

Dette er en noget uheldig formulering, da mindfulness jo langt hen ad vejen handler om netop, at gøre sine egne erkendelser og erfaringer.

 

Når Eve i sin bog gør god brug af egne og kursisters erfaringer i form af historier og cases, er det for at læseren får mulighed for genkendelse, og igennem genkendelse, at kunne opnå erkendelse for sig selv. I bogen støtter det endvidere læseren i at dvæle lidt, at opholde sig så længe ved et emne, at den indsigt og forståelse, der kan opstå under læsningen, bliver så solid, at den kan lejre sig og blive “praktisk tilgængelig” i læserens liv.

 

Du kan – her – læse artiklen der med en enkelt lille omformulering har taget højde for ovenstående.