Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindful Self-Compassion & Pain Management

– efteruddannelse for sundhedsprofessionelle 

 

Når vi er forpinte og udtrættede kaldes der på en mere gennemgribende form for selvomsorg og forståelse af lidelse. Erfaring med at arbejde indgående med muligheden for at møde stress, smerte og lidelse med en vidtfavnende accept og medfølelse er således en forudsætning.

 

På efteruddannelse i Mindful Self-Compassion and Pain Management (MCPM) tilegner du dig redskaber og forståelse, der gør det muligt at transformere lidelse på et dybere plan end det i reglen er muligt med de almindelige mindfulness baserede interventioner. Mindful Self-Compassion and Pain Management bygger på mindfulness baseret stress reduktion, og lærer dig på en gang, at relatere mere direkte og nuanceret til smerte og lidelse.

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i mere end 12 års mindfulness baseret intervention med smertepatienter, herunder Eves deltagelse i det globalt set største forskningprojekt om Mindfulness Baseret Stress Reduktion og smertehåndtering. Læs mere her!

 

På uddannelsen i Mindful Self-Compassion & Pain Management, lærer du at formidle Mindful Compassion i en pædagogisk velstruktureret ramme. Struktur og indsigt gør det muligt for dig at undervise i og fra den radikale selvomsorg, som er forudsætningen for en værensbaseret disciplin.

 

Nedenstående beskrivelse af uddannelsens modulerne er foreløbig.

 


 

MODUL 1: Introducing Mindful Self-Compassion & Pain Management (MCPM)

 

Som en introduktion fordyber vi os i MCPM programmet. Læringen involverer bevidstgørelse, fordybelse og forankring af vore erfaringer, og af hvordan vi kan være med os selv og andre på nye måder.

 

Vi vil udover Mindful Self-Compassion og selve MCPM programmet se nærmere på betydningen af fysiske behandlinger og kost.  Ligesom der vil være en introduktion til både Naturterapi og Ayurvedisk videnskab og behandling.

 

Sct Katerina Resort, Tjekkiet, 03.-10. Maj 2020

 

16.600 kr 

Heri er inkluderet kursusafgift, ophold, fuld forplejning, massage, fly, transfer

 


 

MODUL 2: Understanding Pain, Mindful Self-Compassion & Pain Management

 

Opfølgning og opsamling på erfaringer fra modul 1, og indføring i Smerteteori og psykologisk smertebehandling

 

Sankt Peders Stræde, København, 12.-14. juni 2020

 

4.500 kr

 


 

MODUL 3: Diving deep

 

Erfaringerne fra praktikken udfoldes, og det fulde sæt af værktøjer og metodologi trænes og udvikles yderligere.

 

På modul 4 deltager de kommende instruktører igen på et MCPM forløb. Denne gang deltages i højere grad som observatører, således at deltagerne på baggrund af den opbyggede viden og personlige erfaring, kan iagttage samspillet imellem træningen, instruktørerne og kursisterne; Erfaringerne gennemarbejdes efterfølgende og væsentlige teoretiske elementer udfoldes.

 

Budapest, Margitz øen, 04.-10. oktober 2020

 

16.600 kr 

Heri er inkluderet kursusafgift, ophold, fuld forplejning, lægekonsultation, individuel behandling/massage, spa

 


 

MODUL 4: Unpacking Skills and Competances

 

Opfølgning og opsamling på erfaringer fra modul 4. Curriculum og kompetancer i MCPM udfoldes yderligere og grundlæggende værktøjer og øvelser til smertehåndtering trænes.

 

Mindful Compassion, metodik og psykologi

 

Sankt Peders Stræde, København 3.-6. december, 2020

 

6.400 kr

 


 

Praktik

 

De erhvervede kompetencer afprøves i den praksis hvor deltagerne i forvejen arbejder.

 

December 2020, Januar og Februar 2021

 


 

MODUL 5: Teachers Developement

 

Erfaringerne fra praktikken udfoldes og værktøjer og metodologi trænes og udvikles yderligere.

 

Maribo Kloster, 19.-24. februar 2021

 

Pris: 11.900 kr

Prisen dækker kursusafgift, ophold, forplejning

 


 

MODUL 6: Supervision I & II

 

I: Sankt Peders Stræde, København, 07.- 08. maj 2021

Pris: 2.200 kr

 

II: København, 27.-28. august 2021

Pris: 2.200 kr

 


 

TILMELDING / interesse-tilkendegivelse:

 

Send mail med kort beskrivelse af din baggrund og motivation for at deltage, til kontakt@mindfullife.dk

 

RABAT ved samlet betaling:

 

Hele uddannelsen Modul 1 – 6 som beskrevet ovenfor, koster 60.400,-

Ved samlet betaling og tilmelding opnås 5% rabat; altså 57.380,-

Hertil kommer moms for virksomheder.

 


 

MODUL X: Silent Retreat

 

For at udvide rummeligheden og evnen til at møde alt som det er – hos os selv og hos andre – opfordrer vi til at du inden eller undervejs på uddannelsen tager på et stilhedsretræte.

 

Dette er frivilligt, og ikke en betingelse for optagelse for optagelse på uddannelsen.

 


 

Undervisere på uddannelsen:

 

Eve Bengta Lorenzen, MCPM og MBSR Uddannelsesleder, forskningsunderviser og forfatter.

 

Peter la Cour, specialist i sundhedspsykologi, leder på Bispebjerg hospital, Center for funktionelle lidelser.

 

Robert Jørgensen, autoriseret psykolog, HD og MBSR Uddannelsesinstruktør

 

Maja Folkenberg, læge og MCPM instruktør.

 


 

Udtalelser fra deltagere på MCPM programmet:

 

– Jeg blev overvældet af kursets gavnlige virkning på mine smerter. Virkningen er som følge af en fast rutine blevet mere og mere intens og selvom jeg blev diagnosticeret med uhelbredelige kroniske smerter i 2007, er jeg nu stort set smertefri og istand til at håndtere angst.

Charlotte Sofia Skjelmose

 

-Det har været en radikal anderledes måde at være med min krop og sind på! Jeg har erfaret hvad stabilitet er og hvordan det er muligt at bevæge sig fra stabilitet og selvomsorg. Det har været en fantastisk formidling og guidning med en bred palet af tilgange og redskaber.

Niels, København N

 

-Det største udbytte har været betydningen af virkelig at tage sig vare på sig selv, på nye måder, der opstod indefra.

At opleve hvordan dette blev muligt gennem øvelserne og de pædagogiske forklaringer, der blev knyttet til helt konkrete oplevelser.

Vibeke Thorsen

 

-Kurset er det bedste jeg kan huske, at jeg har gjort for mig selv. Jeg tror , det har ændret mit liv og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået denne ”åbenbaring” så tidligt i livet.”

Maiken, Hellerup

 

-Eve underviser professionelt og på en behagelig måde. Med fløjlshandsker på. Men man fornemmer samtidigt diciplinen.

Lisa, Roskilde

 

Jeg har oplevet hvordan jeg har kunnet komme ud af en meget svær tilstand.

Det har været en helt fantastisk oplevelse – langt ud over hvad jeg kunne ønske. Af hjertet tak.

Karin Nielsen, Hjørring

 

-For 7 år siden fik jeg diagnosen ADHD. Selvom jeg har taget medicin har jeg haft tiltagende tendens til stress, angst og depression. Jeg har opdaget den ro og ressource som min krop besidder. Jeg har i løbet af denne uge fået en viden om mig selv, som kommer til at ændre mit liv.

Jeg er dybt taknemmelig.

Lone, folkeskolelærer

 


 

TILMELDING:

Send mail med kort beskrivelse af din baggrund og motivation for at deltage, til kontakt@mindfullife.dk