Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindful Compassion & Pain Management

– efteruddannelse for MBSR instruktører 

 

Mindfulness efteruddannelse, der primært er målrettet MBSR Instruktører. Instruktører, der har erfaring med, og ønsker at kunne arbejde mere direkte med smerte og andre vanskelige klient-problematikker igennem Mindful Compassion og Mindful Self Compassion.

 

Andre sundhedsfaglige med MBI baggrund, fx MBCT Instruktører, med interesse i mindfulness baseret selvomsorg og smertehåndtering, og i mindfulness som et fundamentalt livsforandrende værktøj, kan også søge optagelse.

 

Når vi er forpinte og udtrættede kaldes der på en mere gennemgribende form for selvomsorg og forståelse af lidelse. Erfaring med at arbejde indgående med muligheden for at møde  stress, smerte og lidelse med en vidtfavnende accept og medfølelse er således en forudsætning.

 

På efteruddannelse i Mindful Compassion and Pain Management tilegner du dig redskaber og forståelse, der gør det muligt at transformere lidelse på et dybere plan end det i reglen er muligt med de almindelige mindfulness baserede interventioner. Mindful Compassion and Pain Management bygger på mindfulness baseret stress reduktion, og lærer dig på en gang, at relatere mere direkte og nuanceret til smerte og lidelse.

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i mere end 10 års mindfulness baseret intervention med smertepatienter, herunder Eves deltagelse i det globalt set største forskningprojekt om Mindfulness Baseret Stress Reduktion  og smertehåndtering. Læs mere her!

 

På uddannelsen i Mindful Compassion & Pain Management, lærer du at formidle Mindful Self Compassion i en pædagogisk velstruktureret ramme. Struktur og indsigt gør det muligt for dig at undervise i og fra den radikale selvomsorg, som er forudsætningen for en værensbaseret disciplin.

 

 

Modul 1:  Practicum & Diving Deep

Metodologien, Curriculum og de væsentligste interventioner i Mindful Compassion & Pain Management erfares og udfoldes.
Modul 1 foregår som internat i forbindelse med  Mindful Compassion og Kurophold –  der for deltagere på uddannelsen udbygges litteraturlæsning, opgaveløsning og med særskilt undervisning under og efter. Nærmere oplysninger om Mindful Compassion og Kurophold finder du her.
Internat Budapest, 20/11 -29/11 2016

Kursusafgift: 11.100 kr ex moms

Udgifter til fly, ophold, forplejning og individuelle sessioner mv: 10.290 kr.

 

Modul 2: Unpacking Skills And Competences

Curriculum og kompetencer i Mindful Compassion & Pain Management udfoldes yderligere og grundlæggende værktøjer og øvelser til smertehåndtering trænes.
Internat Maribo, 9/6 – 11/6 2017

Kursusafgift: 6.400 kr ex moms

Udgifter til ophold og forplejning (anslået) : 1.900 kr

 

Praktik

De erhvervede kompetencer afprøves i den praksis hvor deltagerne i forvejen arbejder med Mindfulness baseret eller anden relevant intervention.

 

Modul 3: Teachers Development Intensive

Erfaringerne fra praktikken udfoldes, og det fulde sæt af værktøjer og metodologi trænes og udvikles yderligere.
Internat Sjælland, 29/9 – 1/10 2017:

Kursusafgift: 6.400 kr ex moms;

Udgifter til ophold og forplejning (anslået) : 1.900 kr

 

Samlet kursusafgift ved tilmelding til hele uddannelsen 22.000 kr ex moms.

 

Supervisionsdag i slutningen af 2017

950 kr ex moms

 

Undervisere: Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen

 

Tilmelding:

Send mail med kort beskrivelse af din baggrund og motivation for at deltage, til kontakt@mindfullife.dk

 

Udtalelser fra deltagere i Mindfulness Compassion og kurophold i Budapest:

 

– Jeg blev overvældet af kursets gavnlige virkning på mine smerter. Virkningen er som følge af en fast rutine blevet mere og mere intens og selvom jeg blev diagnosticeret med uhelbredelige kroniske smerter i 2007, er jeg nu stort set smertefri og istand til at håndtere angst.

Charlotte Sofia Skjelmose

 

-Det har været en radikal anderledes måde at være med min krop og sind på! Jeg har erfaret hvad stabilitet er og hvordan det er muligt at bevæge sig fra stabilitet og selvomsorg. Det har været en fantastisk formidling og guidning med en bred palet af tilgange og redskaber.

Niels, København N

 

-Det største udbytte har været betydningen af virkelig at tage sig vare på sig selv, på nye måder, der opstod indefra.

At opleve hvordan dette blev muligt gennem øvelserne og de pædagogiske forklaringer, der blev knyttet til helt konkrete oplevelser.

Vibeke Thorsen

 

-Kurset er det bedste jeg kan huske, at jeg har gjort for mig selv. Jeg tror , det har ændret mit liv og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået denne ”åbenbaring” så tidligt i livet.”

Maiken, Hellerup

 

-Eve underviser professionelt og på en behagelig måde. Med fløjlshandsker på. Men man fornemmer samtidigt diciplinen.

Lisa, Roskilde

 

Jeg har oplevet hvordan jeg har kunnet komme ud af en meget svær tilstand.

Det har været en helt fantastisk oplevelse – langt ud over hvad jeg kunne ønske. Af hjertet tak.

Karin Nielsen, Hjørring

 

-For 7 år siden fik jeg diagnosen ADHD. Selvom jeg har taget medicin har jeg haft tiltagende tendens til stress, angst og depression. Jeg har opdaget den ro og ressource som min krop besidder. Jeg har i løbet af denne uge fået en viden om mig selv, som kommer til at ændre mit liv.

Jeg er dybt taknemmelig.

Lone, folkeskolelærer

 

Tilmelding:

Send mail med kort beskrivelse af din baggrund og motivation for at deltage, til kontakt@mindfullife.dk