Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


 

Mindfulness-Baseret Smerte-Håndtering

– introducerende workshop

 

De fleste Mindfulness kursister har erfaret eller været vidne til, hvorledes mindfulness kan være en uvurderlig hjælp i mødet med sygdom, stress og smerte. Mange har derfor efterlyst mere træning i specifikt at arbejde med vedvarende smerter. Vi tilbyder derfor nu en ’smerte workshop’ som en overbygning på det klassiske MBSR forløb.

 

Indhold: Kurset baserer sig på mere end 6 års erfaring med undervisning, forskning og udvikling af mindfulness-forløb for smerte patienter på Rigshospitalet. Dagen er en mulighed for at udvikle sin mindfulness praksis, således at dybere lag i kroppen kan kontaktes. Lag, der danner basis for at kroppen kan regulere smerte. Vi vil træne øvelser og strategier, der både kan bruges akut og som led i en ændring af organismens vanemæssige måde at reagere på smerte.

 

Hvem er denne workshop for:

 

For egen træning og udvikling: Workshoppen er først og fremmest for dig, der selv har sygdom, stress og smerte inde på livet, og som ønsker at bliver bedre til at forstå, møde og håndtere disse tilstande igennem mindfulness.

 

For sundheds-faglige: Dette kursus vil udvide din forståelse for hvorledes mindfulness kan bringes i anvendelse i dit arbejde med klienter hvis liv er præget af sygdom, stress og smerte.

 

Kurset forudsætter erfaring svarende til 8 ugers MBSR kursus eller  ”The Power of Mindfulness 1”, samt egen meditationspraksis.

 

 

Næste introduktion til Mindfulness Baseret Smertehåndtering:

 

For private, se Mindful Compassion & Kurophold

 

For sundhedsfaglige, se Mindful Compassion and Pain Management

 

UnderviserEve Bengta Lorenzen