Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindfulness-Baseret Lederskab

– et erhvervs retræte

 

Mindfulness-Baseret Lederskab er et lederudviklings forløb, og et Erhvervs Retræte, over 6 dage, der bestilles som et målrettet forløb til en specifik gruppe af ledere. Foruden selve kursusforløbet, kan individuel mindfulness coaching indarbejdes.

 

Hvis I er en mindre gruppe eller hvis du søger et individuelt retræte, anbefaler vi et Power of Mindfulness Retreat eller et af vore stilheds retreats.

 

Forløbet vil blandt andet:

 

  • øge din koncentrationsevne og evne til at holde fokus
  • styrke din modstandskraft og stress-resiliens
  • facilitere personlig indsigt og evne til at se klart i komlekse situationer
  • skærpe retning under forandringsprocesser og forandringsledelse
  • styrke din evne til nytænkning og til at forholde dig kritisk til vanemæssige reaktioner
  • øge dit empatiske nærvær og dialog kompetencer

Det er ambitiøse men realistiske mål, hvilket understøttes ikke bare af forskning, men også af vore erfaringer og vor viden om hjernen. Mindfulness-Baseret Lederskab er således et lederudviklings-forløb, der igennem styrkelsen af disse grundlæggende personlige og ledelsesmæssige kompetencer, gør det muligt, i langt højere grad, at trives, at realisere et skabende nærvær og sit potentiale som leder.

 

Ovenstående indebærer, at man som menneske og leder, bliver i stand til, at tage godt vare på, og gøre god brug af sine fysiske, sociale, samt mentale og åndelige ressourcer, hvilket kvaliteten af vor grundlæggende mindfulness-træning kombineret med en unik form for træning i nærværende dialog og samtale er direkte rettet imod.

 

Mindfulness-Baseret Lederskab, handler således ikke så meget om at tilegne dig et nyt sæt ledelses-værktøjer, selv om du vil få nogle, men mere om at bruge dig selv og de værktøjer du allerede har, med større autencitet og på en empatisk måde.

 

Du vil udvikle en måde at være leder på, der er naturligt berigende for dig selv og for dine medarbejderne. Ligesom det bliver muligt for dig, i større grad, at gå fra arbejde, med mere energi, end da du kom!!

 

Et kursus i Mindfulness-Baseret Lederskab, giver dig først og fremmest en træning og en forståelses-ramme, men er også udforskende og visions-skabende.

 

Kurset henvender sig til ledere der er bevidste om, at udøve sin ledelse med høj grad af personlig integritet, og som ønsker værktøjer og vejledning til, mere fuldt, at begive sig ud på en personlige og professionel rejse der realiserer dette dybtgående. En rejse der sigter imod, at realisere den enkeltes fulde potentiale på en måde, der naturligt skaber værdi i de nærmeste relationer.

 

Praktisk

Kurset forløber ideelt over 3 x 2 dage, fordelt over 1-3 måneder, men kan også gennemføres på 2 x 3 eller 1 x 6 dage. Ved forløb på 3 x 2 dage starter vi typisk kl 10 torsdag morgen og slutter kl 15 fredag eftermiddag. Der vil indgå undervisning torsdag aften, men I vil have tid til jer selv undervejs.

 

I forhold til virksomheden, skal I sørge for at være ansvarsmæssigt dækket ind, således at I er fri til at træde helt ind i træningen og den personlige reflektion.