Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Introduktion til Mindfulness

 

Introduktion til Mindfulness, der tilrettelægges sammen med opdragsgiver. Hvor vore foredrag henvender sig til hele organisationer eller større afdelinger, er  ‘Introduktion til Mindfulness’ typisk rettet til mindre grupper eller teams.

 

En ”Introduktionen” er ofte meget praksisorienteret og kunne fx berøre deltagerens evne til at:

 

  • identificere og reducere stress
  • respondere i stedet for at reagere i pressede situationer
  • forøge koncentration, klarhed og kreativitet
  • forbedre effektiviteten på arbejdspladsen

og kunne sammen med en teoretisk forståelsesramme fx indeholde øvelser i:

 

  • guided instruktion i mindfulness meditations praksis
  • lette stræk og yogaøvelser til at reducere muskelspændinger
  • metoder til at integrere mindfulness i hverdagen

 

‘Introduktion til Mindfulness’ varer typisk 2 timer, og vore undervisere er trænet i at skabe et trygt, støttende og engagerende indlæringsmiljø, der gør det muligt for alle at være med, uanset baggrund.