Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Ind i Mindfulness – 8 ugers MBSR kursus

 

Ind i Mindfulness er et åbent MBSR trænings og udviklingsforløb over 8 aftener, samt én hel dag. Ind i Mindfulness, kan også bestilles som et målrettet forløb til en gruppe af medarbejdere eller ledere.

 

Du kan også tage denne træning på et af vore intensive kurser: Power of Mindfulness på Mallorca eller i Italien.

 

Vi kaldte tidligere kurset Mindfullife Basic, da det er vores basis-kursus. Men kurset er kun ’basic’ i den forstand, at der skabes et solidt fundament af ‘mindfulness kompetence’, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås.

 

Der er tale om en træning i det globalt set mest gennemtestede og forskningsmæssigt velafprøvede mindfulness program, nemlig MBSR programmet – Mindfulness Based Stress Reduction – udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn. University of Massachusetts.

 

Mindfulness kan kaldes en opmærksomheds-skærpende ’strategi’, hvis mål er at udvikle harmoni og stabilitet i sindet og kroppen, samt at give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger bag stressmønstrene.

 

Udbytte af et øget nærvær afspejler sig markant i vores liv på alle niveauer.

 

Rastløse fragmenterede tanker afløses af klarhed, indre vejledning og evnen til at træffe rigtige beslutninger. Følelseslivet bliver rigere og tenderer mere mod kærlighed og venlighed end konfliktuelle emotioner.

 

Kroppen frigøres for stress, slapper af, regulerer og helbreder lettere sig selv.

 

Vores fysiske omstændigheder omkring f.eks. kæreste, job og bolig, afpasser sig gradvist efter rigdommen i vores dybere væren.

 

Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse og vedholdenhed at blive mere nærværende og at aflære sindets indgroede tilbøjelighed til at fortabe sig i tanker og følelser.

 

På MBSR kurset introduceres og trænes de grundlæggende principper og praksisværktøjer i Mindfulness ifht relevante tema – der iblandt:

 

  • Bevidst nærvær og evnen til at være i nuet
  • Opmærksomhed, koncentrationsevne og rummelighed
  • Accept og grundholdningerne i Mindfulness
  • Mindfulness Meditation, fokus og indre ligevægt.
  • Mindfulness Meditation og evnen til at rumme tanker og følelser.
  • Kommunikation og mindfulness i vore relationer.
  • Håndtering af stress, smerte, angst, depression og helbredsproblemer
  • Jordforbindelse, integration og kropsbevidsthed
  • Værdsættelse, livs- og arbejdsglæde.
  • Kreativitet og udfoldelse af potentiale.

Der udleveres arbejdsbog og CD´er med guidede øvelser til daglig træning. Kurset er interaktivt og tager afsæt i deltagernes erfaring og oplevelser fra den daglige praksis fra gang til gang.

 

Stabilitet og fokus styrkes, ligesom begrænsende tanke- og handlemønstre bevidstgøres gennem øvelser, gruppedialog og personlig feedback.

 

Ind i Mindfulness, 8 ugers MBSR, sætter dig i stand til på egen hånd at vedligeholde en meditationspraksis og bringer forøget nærvær i din dagligdag.

 

Ind i Mindfulness, er også navnet på Eve Bengta Lorenzens første bog. En grundbog om MBSR og Mindfulness, der anbefales i forbindelse med kurset. For andre udgivelser, se her.

 

Kurset er endvidere adgangsgivende til MBSR Instruktøruddannelsen.

 

 


 

MBSR kursus i København – april 2019

 

Tirsdage kl 18.30 – 21.30 :

 

23. apr;  30. apr;  07. maj;  14. maj, 21. maj; 04. juni; 11. juni; 18. juni, samt

lørdag den 08. juni fra kl 10 til 17

 

Sted

Læssøesgade 14 B, baghuset.
2200 København N.

 

Pris:
Private: kr. 3.900 excl. moms (se her om du er fritaget for moms)
Virksomheder: kr. 6.300 excl. moms
Studerende: kr. 2.900 excl. moms (se her om du er fritaget for moms)

(prisen er inkl. CD’er og manual)

 

Tilmelding her, eller via mail til kontakt@mindfullife.dk

 

UnderviserSusanne Gerlufsen

 

 


 

MBSR kursus i København – februar 2019

 

Torsdage kl 18.00 – 21.00 :

 

07. feb; 21. feb; 28. feb; 07. mar; 14. mar; 21. mar; 28. mar; 04. apr. samt

lørdag den 30. mar, fra kl. 10 til 17

 

Obs: Vedrørende lørdag den 30. marts, se venligst her for praktiske detaljer.

 


 

Læs lidt om hvad kursisterne siger om undervisningen her.