Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Ind i Mindfulness – 8 ugers MBSR kursus

Ind i Mindfulness er et åbent MBSR trænings og udviklingsforløb over 8 aftener, samt én hel dag. Ind i Mindfulness, kan også bestilles som et målrettet forløb til en gruppe af medarbejdere eller ledere.

Du kan også tage denne træning på et af vore intensive kurser: Power of Mindfulness på Mallorca eller i Italien.

Vi kaldte tidligere kurset Mindfullife Basic, da det er vores basis-kursus. Men kurset er kun ’basic’ i den forstand, at der skabes et solidt fundament af ‘mindfulness kompetence’, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås.

Der er tale om en træning i det globalt set mest gennemtestede og forskningsmæssigt velafprøvede mindfulness program, nemlig MBSR programmet – Mindfulness Based Stress Reduction – udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn. University of Massachusetts.

Mindfulness kan kaldes en opmærksomheds-skærpende ’strategi’, hvis mål er at udvikle harmoni og stabilitet i sindet og kroppen, samt at give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger bag stressmønstrene.

Udbytte af et øget nærvær afspejler sig markant i vores liv på alle niveauer.

Rastløse fragmenterede tanker afløses af klarhed, indre vejledning og evnen til at træffe rigtige beslutninger. Følelseslivet bliver rigere og tenderer mere mod kærlighed og venlighed end konfliktuelle emotioner.

Kroppen frigøres for stress, slapper af, regulerer og helbreder lettere sig selv.

Vores fysiske omstændigheder omkring f.eks. kæreste, job og bolig, afpasser sig gradvist efter rigdommen i vores dybere væren.

Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse og vedholdenhed at blive mere nærværende og at aflære sindets indgroede tilbøjelighed til at fortabe sig i tanker og følelser.

På MBSR kurset introduceres og trænes de grundlæggende principper og praksisværktøjer i Mindfulness ifht relevante tema – der iblandt:

  • Bevidst nærvær og evnen til at være i nuet
  • Opmærksomhed, koncentrationsevne og rummelighed
  • Accept og grundholdningerne i Mindfulness
  • Mindfulness Meditation, fokus og indre ligevægt.
  • Mindfulness Meditation og evnen til at rumme tanker og følelser.
  • Kommunikation og mindfulness i vore relationer.
  • Håndtering af stress, smerte, angst, depression og helbredsproblemer
  • Jordforbindelse, integration og kropsbevidsthed
  • Værdsættelse, livs- og arbejdsglæde.
  • Kreativitet og udfoldelse af potentiale.

Der udleveres arbejdsbog og CD´er / downloads med guidede øvelser til daglig træning. Kurset er interaktivt og tager afsæt i deltagernes erfaring og oplevelser fra den daglige praksis fra gang til gang.

Stabilitet og fokus styrkes, ligesom begrænsende tanke- og handlemønstre bevidstgøres gennem øvelser, gruppedialog og personlig feedback.

Ind i Mindfulness, 8 ugers MBSR, sætter dig i stand til på egen hånd at vedligeholde en meditationspraksis og bringer forøget nærvær i din dagligdag.

Ind i Mindfulness, er også navnet på Eve Bengta Lorenzens første bog. En grundbog om MBSR og Mindfulness, der anbefales i forbindelse med kurset. For andre udgivelser, se her.

Kurset er endvidere adgangsgivende til MBSR Instruktøruddannelsen.


MBSR kursus | februar 2023 i Hundested (Uddannelseshold)

Tid & Dato: mandage kl. 16.30-19.00: 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 17/4, 24/4

samt Mandag d. 10/4 kl. 10.00-16.00.

Desuden afholdes gratis og uforpligtende introduktion til mindfulness og MBSR: Mandag d. 6/2 kl.16.30-17.30 


Sted: Dyssekilde YogacenterTorupvejen 983390 Hundested
Gratis parkering på stedet.Tog indenfor få hundrede meters afstand.


Pris:1.500 kr. inkl. arbejdshæfte og lydfiler


Tilmelding og spørgsmål: Skriv en mail til Christinafriis@outlook.com og tilkendegiv din interesse for kurset, hvorefter du vil blive kontaktet. 


Underviser: Christina Løkken Friis, Sygeplejerske, Lifecoach, Stilhedsmentor og studerende ved overbygning af Mindfullife MBSR Instruktøruddannelse. 


MBSR | MBCT kursus | sensommer 2023

Vi planlægger et MBSR / MBCT forløb undervist af Robert med start i september 2023. Du kan sikre dig at blive tilbudt en plads ved allerede nu at skrive til kontakt@mindfullife.dk

Nærmere information følger og vil blive udsendt til de forhåndstilmeldte.


 

“Fra at være gået i stå i mit liv – lide af uro, angst og meget hård selvkritik – har jeg genfundet roen og troen på, at jeg kan forandre mit liv til det bedre. Jeg er kommet i gang med at meditere dagligt, træne og spise sund mad.

 

Den daglige mindfulness praksis og de ugentlige MBSR sessioner har været afgørende, og især det at blive opmærksom på min krop og vejrtrækning har været banebrydende.”

 

MBSR Kursist, 2018

 

Læs lidt af hvad andre siger om undervisningen her.