Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindfulness Kursus

 

Udover MBSR Instruktør-uddannelsen og vore åbne retreats, fx Power of Mindfulness, tilbyder vi mindfulness kursus, trænings- og udviklingsforløb. Det internationalt anerkendte 8 Ugers MBSR Kursus er vort basis kursus. Det giver en meget solid indføring og træning i Mindfulness, og henvender sig til såvel private som virksomheder.

 

Vore virksomhedsorienterede kurser tilrettelægges alle efter målgruppen, hvad end der er tale om ledere, teams, grupper af medarbedere eller hele organisationer. Vi har listet nogle eksempler i side menuen.

 

Virksomheder

For virksomheder tilbydes der et 2-timers foredrag. Enten som en introduktion til et egentligt mindfulness kursus eller som et enkeltstående input hvor medarbejdere får præsenteret nogle enkle redskaber de kan anvende i det daglige arbejde. Derudover tilbydes en række deciderede mindfulness kursus og træningsforløb, såvel som udviklingsforløb og tilbagetrækningsophold for virksomhedsledere og projektansvarlige.

 

Kursusforløbene tager udgangspunkt i filosofien bag mindfulness, dog med en særlig vægtning af arbejdsrelaterede temaer. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) inddrager alle aspekter af medarbejderen og sætter stress-symptomer ind i en større forståelse og sammenhæng.

 

Stress forstås i mindfulness ikke udelukkende som et tegn på for megen travlhed. Stress kan eksempelvis opstå pga. utilstrækkelig samarbejds- og kommunikationskultur. Oplevelse af arbejdsmæssig isolation eller uoverensstemmelse med kolleger beslaglægger ofte så megen energi, at selv små arbejdsmæssige belastninger oveni udløser stressreaktioner.

 

Mindfulness hjælper os til at opdage, når vi sidder fast i uhensigtsmæssige perspektiver og tilbyder enkle men effektive værktøjer til at genfinde vor mentale ro, ligevægt, klarhed og åbenhed.

 

Virksomhedskurser skræddersys som nævnt virksomhedens behov og ønsker.

 

Private

For privatpersoner tilbydes der både kurser og individuelle sessioner. Ind i Mindfulness er et mindfulness kursus der følger Jon Kabat-Zinns nøje tilrettelagte 8-ugers MBSR program kombineret med Eve Bengta Lorenzens og Robert J. Jørgensens personlige undervisningsstil og mangeårig erfaring.

 

Derudover tilbydes der individuelle sessioner hvor der lægges vægt på den enkeltes personlige problemer og livstemaer. Sessionen kombinerer mindfulness baseret samtale, fordybelse og afbalancering.

 

Vore tilbagetræknings-ophold finder alle sted i dejlige naturomgivelser og der er i det hele taget gjort meget ud af at rammerne er helt optimale for en yderligere fordybning i mindfulness uden hverdagens mange distraktioner. Læs mere under Mindfulness Retreats.

 

Mindfulness Instruktøruddannelsen varer hos os mere end et år, og vil ikke bare gøre det muligt for dig, med tiden, selv at udbyde mindfulness kurser indenfor dit fagområde, men vil tage dig igennem et længere udviklingsforløb, der vil berøre alle aspekter af dit virke. Læs mere under MBSR Uddannelse.

 

 

Kursist udtalelser

Jeg har fået et mere præcist billede af, hvem jeg selv er. Faktisk er jeg en helt anden end den, jeg altid har villet fremstå som. Turen var hård, fordi erkendelsen kom pludseligt under kurset i mindfulness. Jeg tror ikke, at en psykolog eller terapeut kunne have hjulpet mig til at se, hvor lidt jeg var i overensstemmelse med mig selv.

Stine, 46 år

 

Min stresstærskel er ikke særlig høj, og derfor har jeg brug for mindfulness. Jeg mærker indimellem den der totale ro og frihed fra tanker, men jeg har også stor glæde af at være bevidst i de mange små ting, jeg gør. Som at mærke mig selv, mens jeg går fra min stol til printeren eller fra vejen og ind i mit hus.
Mette, 41 år

 

I starten af kurset i mindfulness var jeg meget skeptisk. Der gik et stykke tid, før jeg forstod, at det ikke var almindelig undervisning, hvor man sidder og lytter, jeg skulle i gang med. Jeg skulle tværtimod lære noget på mine egne præmisser. Jeg gav det en chance og lærte gradvist at fokusere på mig selv og finde ro, selv om der også var smerter. I dag kan jeg meditere når som helst, også når min kæreste sidder ved siden af. Det betyder, at jeg altid kan finde et godt fokus i mig selv, som støtter mig, uanset hvad der sker.
Allan, 49 år

 

Jeg tror, at mindfulness gør mig lettere at være sammen med. Jeg er mere åben og mere tydelig. Det er bedre at sætte grænser i tide end at ende med at stå med tårer i øjnene og ikke kunne mere. Jeg sorterer hele tiden mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Derfor gør mindfulness mig mere klar og også bedre til mit arbejde.
Trine, 34 år