Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindful Brain – in Business, Health Care & Society 

 

Eve Bengta Lorenzen er en af hovedtalerne ved Mindful Brain konferencen 29 – 30 oktober, 2015 i Den Sorte Diamant, København, hvor en af verdens førende tænkere indenfor mindfulnesss og udviklingspsykologi, professor Dr. Daniel Siegel gæster Danmark for første gang.

 

Eve kommer at tale om Mindfulness og Selvomsorg. Om hvordan vi i det dybere arbejde med mindfulness møder den menneskelige sårbarhed. Dette, uanset om mindfulness anvendes til at håndtere stress og smerter, til at være mere nærværende og kreativ, eller til at leve livet mere autentisk. Eve vil i sin præsentation vise, og praktisk tage deltagerne igennem hvorledes de kan møde egen og andres sårbarhed på en sådan måde, at sårbarheden ikke længere opleves som en trussel. Og hvordan sårbarhed igennem mindfulness og selvomsorg både kan blive en styrke og en mulighed for transformation.

 

Inden dagen med Eve og flere andre af  nordens ledende tænkere og praktikere indenfor mindfulness, er der et heldags seminar med Dr. Danel Siegel

Dan Siegel er 3 x New York Times Bestseller, professor i neuro-psykiatri og founding co-director of Mindful Awareness Research Center, UCLA, er en af de mest videnskabeligt velfunderede på området omkring sammenhænge mellem hjerne, krop og sind, og er verdenskendt for sit arbejde inden for interpersonal neurobiology. Hans biddrag til forskning i mindfulness er skelsættende, og hans evne til at flette mindfulness og videnskab sammen er uforlignelig og gør ham til en af de absolutte ledere inden for den evidensbaserede del af mindfulness.

På seminaret vil Siegel vise, hvordan vi bevidst arbejder med hjernen og kultiverer et sundt sind. Han vil undervise i sin unikke og anderkendte teori om mindsight – et værktøj til at monitorere sindet med mere klarhed og dybde. En kraftfuld handlingsorienteret måde at beskrive sindets kraft til at ændre hjernens struktur og funktion og en måde at blive aktiv medskaber af sit eget liv.

 

Mød Nordens mest kompetente Mindfulness practitioners

På konferencens anden dag vil du få mulighed for at specialisere dig inden for de to spor: ‘Health & Society’ og ‘Business & Leadership’, hvor vi har samlet førende eksperter fra hele Norden.

 

Talerne vil belyse fra et erfaringsmæssigt og videnskabeligt perspektiv, hvordan mindfulness kan bruges, og hvad forskningsresultaterne kalder på af mulige tiltag. Dagen vil være teoretisk funderet, men ligeledes med masser af praksis, så du selv går beriget hjem både i hjerne, krop og sind.

 

Du vil kunne få en dybdegående indføring i hvilke effekter mindfulnesstræning har på fx stress, angst og depression. Viden om hvad der sker med hjernen, når vi er stressede. Hvordan smerte og sårbarhed kan blive mulighed for styrke og transformation. Selfcompassion som en metode til at navigere i følelser og uro.

 

Ligeledes vil du få mulighed for at høre nogle af de bedste og mest erfarne eksperter, der aktivt bruger mindfulness i ledelse og HR-management. Om hvilke effekter mindfulnesstræning har på beslutningstagning. Om mindfulness og performance. Og hvordan mindfulness har vist sig at styrke samarbejdet i teamet.

 

Du kan altså frit vælge de indlæg, du har mest interesse for – og holde en hyggelig kaffepause i den tilstødende cafe der, hvor det passer ind i dit program.

Eller du kan sluge hele programmet råt – kun afløst af den fælles frokostpause:)

 

Konferencen henvender sig bredt til psykologer, terapeuter, behandlere, mindfulness instruktører, ledere, HR, konsulenter og alle andre med interesse for mindfulness og hjernen.

 

 

PRAKTISK

Konferencen vil blive afholdt på engelsk.

Der vil være rigelig tid og mulighed under hele konferencen til at drøfte oplægholdernes temaer.

 

Billetpris:

Partoutbillet: 3295kr.

Dagsbillet: 2295kr.

 

Tilkøb:

Frokostbuffet på Den Sorte Diamant: 260kr. pr dag (begrænset antal pladser)

Serveres af Den Sorte Diamants restaurant Søren K og består af årstidens små retter af fisk, fugl, grønt, lunt, hjemmebag, ost og årstidens trifli.

 

VIP plads: 600kr. for begge dage (Forreste 4 rækker i Dronningesalen (Siegel + ‘Health & Society’)

 

Se præsentation af talere og programmet nedenfor – med forbehold for ændringer!

 

Tilmeld dig her:www.billetnet.dk

 

James Reese

 

Dr. Dan Siegel (US)

3 x New York Times Bestseller, Professor i neuro psykiatri, Stifter af Mindsight Institute, Founding co-director of Mindful Awareness Research Center, UCLA.

 

Han er verdenskendt for sit arbejde inden for interpersonal neuro biology. Hans biddrag til forskning i mindfulness er skelsættende og hans evne til at flette mindfulness og videnskab sammen er uforlignelig og gør ham til en af de absolutte ledere inden for den evidensbaserede del af mindfulness.

 

Et udpluk af Siegels mest anerkendte udgivelser:

The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are – bogen der introducerer interpersonal neuro biology.

 

The Mindful Brain: Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being – tager udgangspunkt i mindfulness og hjernens sociale funktion

 

The Mindful Therapist: A Clinician’s Guide to Mindsight and Neural Integration – dykker dybere i mindsight og neural integration hos behandleren.

 

Blandt Siegels Bestsellers finder vi desuden:

Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain

 

Mindsight: The New Science of Personal Transformation

 

The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind

 

KONFERENCENS SAMLEDE PROGRAM:
 
Program dag 1

Dr. Dan Siegel – Cultivating a Healthy Mind

 

09.00 – 10.00 – Indskrivning

 

10.00 – Can we describe a ‘healthy mind’? 

Interpersonal neuro biology trækker på en bred vifte af videnskabelige, kontemplative og kunstneriske fag til at give et tværfagligt syn på det menneskelige sind og udviklingen af velvære.

Siegel anskuer mental sundhed i en individuel-, relationel- og gruppemæssig kontekst.

 

11.00 – What systems underpin psychological well-being? 

Tre menneskelige erfaringer er blevet dokumenteret som trivselsfremmende: sikker tilknytning, mindfulness meditation, og effektiv psykoterapi. I denne session vil Siegel undersøge, hvordan disse systemer har samme neurale mekanismer og de konsekvenser, dette har for at nå en tilstand af velvære og til at transformere hjernen.

 

12.00 – Frokost 

 

13.30 – Domains of integration and harmony; rigidity and chaos as non-integration

Integration defineres som sammenkædning af differentierede dele af et system, som når det er til stede skaber fleksibilitet og harmoni; når det er fraværende, kaos eller stagnation. Når denne model overføres til det menneskelige sind opdager vi, at en manglende integration producerer symptomer og syndromer, der således kan forstås som den grundlæggende årsag til lidelse og ubalance.

 

15.00 Break

 

15.30 – Mindsight: Insight, Empathy and Integration – the significance of neural integration in cultivating a healthy mind

Undersøgelser af fysisk sundhed, følelsesmæssig trivsel, levetid, lykke og endda visdom tyder på, at vores evne til at være bevidste om vores egen interne verden og til at føle os dybt forbundne til andre er kernen i robusthed og mental sundhed. Siegel bruger udtrykket ”mindsight” for at henvise til denne kapacitet, indsigt, empati og integration.

Forskning inden for udvikling viser, hvordan kapaciteten til at opfatte det mentale hav inde i os selv – og andre – er et afgørende element i sunde relationer. Denne evne til at reflektere over sindet, at være i stand til at “mentalisere” eller være “mind-minded”, har været genstand for megen forskning i de senere år. Siegel vil undersøge de særlige kendetegn ved denne evne gennem forskellige case diskussioner og ikke mindst forstå, hvordan teorien kan anvendes i praksis.

 

17.00 End

Program dag 2 

8.00-9.00 – Indskrivning

 

09.00 – Sebatian Nybo: The power of mindfulness – recharge your battery 

Sebastian har været med til at afmystificere mindfulness så det i dag indgår som et effektivt redskab i mange mennesker liv. Hans særlige fokus på erhvervslivet – hvor der ofte er kort tid og høje krav – gør at han formidler en både indsigtsfuld og hands-on tilgang til mindfulness. Sebastian vil indføre os i sine mange års erfaringer fra både små og store organisationer og om, hvorfor mindfulness er for vigtigt til bare at “forbruge” indtil den næste trend melder sig.

 

9.45 – Karen Johanne Pallesen: Stress starter i hjernen 

Karen Johanne vil præsentere den nyeste biologiske forskning om stress og hjernen, og bl.a. fortælle om et pilotprojekt med målinger af biomarkører for stress før og efter Mindfulness Baseret Stress Reduktion i en gruppe danske militærveteraner. Karen Johanne vil give os et generelt indblik i hvordan kroppen reagerer under stressende omstændigheder, og forklare hvorfor stress er gavnligt på kort sigt men skadeligt på længere sigt. Foredraget vil henvende sig både til det sundhedsfaglige- og erhvervsmæssige felt.

 

10.15 – Lone Overby Fjorback: Mindful Medicin 

Lone vil indføre os i den kliniske anvendelse af mindfulness som evidensbaseret metode til forebyggelse og behandling af stress, angst og depression. Som leder, forfatter og seniorforsker hos Dansk Center for Mindfulness medbringer Lone stor erfaring inden for MBSR traditionen fra de mange instruktører og patienter hun er i berøring med.

 

11.00 – Jacob Piet: Mindfulness i praksis 

Jacob vil give os alle oplevelsen af mindfulness i praksis. Her får du hands on øvelser og konkrete forslag til en hverdag, hvor mindfulness let og naturligt integreres til større trivsel hjemme og på jobbet.

 

11.30 – Michael Stubberup: Mindful Leadership

Michael vil introducere os til mindfulness i lederskabet. Både ‘ledelsen’ af os selv i livet – og i et evt job som leder. For at kunne lede andre, skal man kunne lede sig selv. Det vil sige, at man skal have et indre kompas, der er en essens af akkumulerede erfaringer, værdier og en deraf afledt retningssans.

Menneskesindets processer er som udgangspunkt automatiske og selvorganiserende – den tavse viden. Denne implicitte proces kan gøres til genstand for refleksion. Når man giver sig tid til at reflektere, åbnes døren til bevidst opmærksomhed, og dette giver mulighed for at forstå og forandre. Vi kan med andre ord øve os i at skifte gear fra en automatisk sanse modus til opmærksomt nærvær – dette gearskifte kan optrænes yderligere til en kapacitet i åben neutral opmærksomhed

 

12.00 – Frokost

 

13.30 – Eve Bengta Lorenzen: Mindfulness and Self-compassion

I det dybere arbejde med mindfulness møder vi den menneskelige sårbarhed. Uanset om mindfulness anvendes til at håndtere stress og smerter, til at være mere nærværende og kreativ eller til at leve livet mere autentisk, så kommer vi ikke uden om vor egen sårbarhed. Eve vil i sin præsentation vise os, og praktisk tage os igennem hvorledes vi kan møde vor egen og andres sårbarhed på en sådan måde, at sårbarheden ikke længere opleves som en trussel. Derimod vil vi erfare hvordan sårbarhed igennem mindfulness og selvomsorg både kan blive en styrke og en mulighed for transformation

 

14.15 – Elena Hoebeke: Mindfulness and cohesion in teams 

Elena vil dele ny forskning fra det det norske flyvevåben, hvor mindfulnesstræning viste sig at have stor effekt på fællesskabet og samhørigheden mellem individer i en helikopterenhed. Disse effekter af mindfulnesstræning er ikke på noget tidspunkt tidligere blevet forsket på i et arbejdsmiljø. Ligeledes vil Elena fortælle, hvordan denne type resultater kan have stor betydning for både implementering af mindfulness og deres effekter i organisationer.

 

14.45 – Ulrich Kirk: Mindfulness og hjernen i beslutningstagning 

Den danske hjerneforsker Ulrich Kirk præsenterer dig for ny forskning om neurale og adfærdsmæssige effekter som kortvarig mindfulness træning afstedkommer i forhold til økonomisk og social beslutningstagning.

 

15.15 – Ola Schenstrøm: A healthy mind – a healthy society – what does it take?

Ola Schenström vil indvie os i nogle af hans resultater og erfaringer med at integrere mindfulness i arbejdslivet, sundhedsvæsnet, skoler og samfundet generelt bl.a. gennem online media, vitual classrooms og anden moderne teknologi.

Ola vil perspektivere og stille spørgsmålstegn ved, hvad der skal til for at få et sundere samfund, og hvilken rolle mindfulness kan have i et fremadrettet perspektiv.

 

16.00 – Farvel

  ‘