Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Milepæl i dansk forskning om Mindfulness

 

Det internationale tidsskrift Pain Medicine har netop offentliggjort resultatet af en stor dansk undersøgelse af effekten af Mindfulness mod kroniske smerter.

 

Forskningen, der er den største i verden på sit felt, er foretaget på Rigshospitalets Tvær-faglige Smertecenter i samarbejde med Mindfullife, og resultaterne er overbevisende gode.

 

825.000 danskere lider af kroniske smerter. For mange af dem er hver dag en kamp for at klare sig gennem livet med et usynligt handikap, der kan være umuligt at behandle. Nu viser to et halvt års dansk forskning, at Mindfulness kan være vejen ud af smerterne.

 

Dansk forskningsprojekt får international opmærksomhed

Projektet blev et samarbejde imellem Mindfullife, og Tværfagligt Smertecenter på Rigshospi-talet. Her deltog 109 patienter med kroniske smerter i et 8-ugers MBSR (Mindfullness-Based Stress Reduction) kursus, hvor de løbende blev målt på, hvordan behandlingen med Mind-fulness påvirkede deres liv med smerter.

 

Og resultatet var klart. Patienterne oplevede, at Mindfulness-træningen hjalp dem med at håndtere deres smerter og opnå højere livskvalitet fx i kraft af betydelig mindre angst og depression. Således bringer det internationalt anerkendte medicinske tidsskrift Pain Medicine en artikel om det danske forskningsprojekt, der konkluderer, at undersøgelserne viser, ’at Mindfulness har en bemærkelsesværdig effekt for de patienter, der lever med langvarige, kroniske smerter’.

 

”Vores undersøgelse havde til formål at finde ud af, hvordan et 8-ugers MBSR Mindfulness-kursus påvirkede patienter med langvarige kroniske smerter. Uden at vi var klar over det, udviklede det sig til verdens hidtil største undersøgelse omkring Mindfulness og kronisk smerte” siger Cand.psych og Ph.d. Peter la Cour, der har ledet forskningsprojektet.

 

Eve Bengta Lorenzen, der var supervisor og underviser på forsknings-projektet, leder i dag MBSR-programmet på Tværfagligt Smertecenter og håber, at offentliggørelsen af forsknings-projektets resultater vil kunne bane vejen for, at Mindfulness-baseret behandling i endnu højere grad vil blive tilbudt på hospitaler rundt om i landet, som det allerede er tilfældet i fx England og USA.

 

 

Du kan læse et engelsk abstract af forskningsartiklen her, eller fortsætte med at læse om projektet nedenfor.

 

Dansk forskning i Mindfulness verdens største.

Den største internationale undersøgelse nogensinde på effekten af mindfulness mod kroniske smerter, er foretaget i Danmark på Rigshospitalet, og resultaterne foreligger nu.

Mindfulness undervisningen på forskningsprojektet blev forestået af en af pionererne på området: Eve Bengta Lorenzen, som er certificeret MBSR instruktør fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts, USA og deusden forfatter til flere bøger og cder om emnet.

 

Forskningsartiklen er netop blevet publiceret i det ansete tidsskrift ”Pain Medicine”, og opsummeres af artiklens hovedforfatter Cand psych og PhD, Peter la Cour således:

 

Regelret Mindfulness mod kronisk smerte: Det virker!
Mindfulness omtales mange steder for tiden og findes i alle mulige udgaver, seriøse som mindre seriøse. Den videnskabelige forskning i Mindfulness over for sygdom bærer i nogen grad præg af, at Mindfulness kan være en noget forskelligartet defineret og omskiftelig størrelse.

 

Således også overfor kroniske smerter. Det er kun få studier, der metodemæssigt arbejder med det regelrette Mindfulness-forløb, også kaldet MBSR. Den første undersøgelse på feltet, iværksat af stifteren Kabat-Zinn himself, var en undersøgelse hvor der ikke blev trukket lod om, hvilken behandling patienterne fik; man målte alene på om de fik det bedre af behandlingen. Sådanne undersøgelser bliver kritiseret for, at man ikke ved hvor mange patienter, der ville have fået det bedre helt af sig selv. Derfor foretrækker man i effektforskning randomisering med to parallelle grupper, som man så sammenligner til sidst.

 

De undersøgelser, der ellers er foretaget omkring Mindfulness og kronisk smerte, er kendetegnet ved for en del at omhandle temmelig små patientgrupper, for en del at være uden kontrolgruppe og for en del ikke at undersøge MBRS, men forskelligartede terapiformer, hvori en eller anden grad af Mindfulness indgår; fx ”mindfulness baseret psykoterapi” eller ”Acceptance and Commitment Therapy”. Når man samler disse undersøgelser i metaanalyser bliver problemet netop, at man ikke har mulighed for at finde ud af, hvilken del af en eventuel effekt, der skyldes Mindfulness som metode.

 

Vores undersøgelse havde til formål at undersøge, hvordan et regelret 8-ugers MBSR Mindfulness-kursus-forløb påvirkede patienter med langvarige kroniske smerter. Uden at vi var klar over det, udviklede det sig til verdens hidtil største undersøgelse omkring Mindfulness og kronisk smerte.

 

109 patienter med kroniske smerter trak i tre omgange lod om at deltage i kurset, der foregik på Tværfagligt Smertecenter ved Rigshospitalet. Patienterne havde i gennemsnit haft smerter i ca. 10 år. Den ene halvdel gennemførte kurset med det samme, mens den anden halvdel blev studeret som kontrolgruppe i den periode, hvor de ventede på selv at deltage i kurset.

 

Der blev opsamlet data over 2½ år, og deltagerne blev målt, når de indtrådte i kontrolgruppen, før kursusstart, eftergennemført kursus og igen efter 6 måneder. Måleredskaberne var en række kendte spørgeskemaer, der omhandlede smerte, fysisk funktion, mental funktion, accept af kronisk smerte og såkaldt helbredsrelateret livskvalitet. Det vigtigste effektmål blev udvalgt til at være fornemmelsen af energi og vitalitet i hverdagen.

 “

Resultaterne var overbevisende gode. Når man sammenlignede de to grupper, blev der i Mindfulnessgruppen fundet signifikant effekt af ”middel” effektstørrelse på det primære effektmål, vitalitet, og på andre mål viste effektstørrelserne sig at være endnu større, idet deltagerne oplevede mindre angst, mindre depression, bedre mental livskvalitet (psykologisk velvære), større følelse af at være i kontrol over smerten, og mest udpræget oplevede de en forøget accept af den kroniske smertetilstand – et vigtigt vilkår for, at man kan komme videre i sit liv som smertepatient. Selve smerteoplevelsen blev også påvirket, men i gennemsnit ikke så meget og først efter længere tid.

 

De mange gode resultater holdt sig ved undersøgelse 6 måneder efter.

 

Det må konkluderes, at Mindfulness (MBSR) bidrager positivt til behandlingen af kronisk smerte. Der er klinisk relevante effekter af Mindfulness omkring flere dimensioner af livet med en smertetilstand.

 

Undersøgelsen handler om det fulde MBSR-program og siger således ikke noget om andre eller ”mindre” udgaver af Mindfulness, som man fx kan finde det beskrevet i magasiner, selvhjælpsbøger og kurser på internettet.

 

Næste skridt kunne være at undersøge, om man kan finde ud af, hvilke patienter der i særlig grad kan formodes at have effekt af Mindfulness som behandling. Hvis MBSR udføres efter forskrifterne, griber det forandrende ind i dagligdagen for de deltagende, hvilket naturligvis kræver en stor grad af motivation og villighed til forandring. Vi ved endnu ikke noget om i hvilket omfang sådanne faktorer gør en forskel.

 

Peter la Cour og Marian C. Petersen: Effects of Mindfulness Meditation on Chronic Pain: A Randomized Controlled Trail. Pain medicine, 2014, DOI: 10.1111/pme.12605

´

Efteruddannelse i smertehåndtering for MBSR Instruktører

Eve Bengta Lorenzen og Mindfullife Institute tilbyder blandt andet på baggrund af erfaringerne fra Rigshospitalet en efteruddannelse i mindfulness baseret smertehåndtering – Mindful Compassion and Pain Management – som du kan læse mere om her.