Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Eve Bengta Lorenzen Oplæg på Meditationsfestival 2012.