Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Mindfulness dag i stilhed | meditativ fordybelse i kbh

18. juni & 23. august 2023

Vi holder som altid et mindfulness by-retræte over en hel dag midt i byen. To enkeltstående dage i hvert sit halvår med guided mindfulness meditation, mindful movement og stilhed.

Vi glæder os altid til disse dage, og forundres over hvor meget en fin og fordybet stilhed kan udfolde sig så tæt ved byens puls.

Disse stilheds-dage er invitationer til et sjældent møde med sig selv. Et møde hvor en særlig indre fred og dybere indsigt kan udfoldes – ‘midt på markedspladsen’.

Læs lidt mere om stilhedsdagene her.

Hvis du har mod på mere end en enkelt dag, kunne du overveje et af vore længerevarende retreats – fx “Nytårsretræte“, vort “Power of Mindfulness” retreat på Mallorca, eller vort klassiske “Stilheds Retræte“.