Mindfulness med smerter


Eve Bengta Lorenzen -

om de to søjler i Mindfulness


Mindfulness som led i

smertebehandling


Deepening – forårs retræte ved havet 2019

 

 

 

 

Vi bærer ofte på dybe erfaringer og en ‘hengemt’ viden, som kun kan tilgås igennem et dybt indre nærvær – igennem mindfulness rettet indad.

 

En viden, eller visdom, som måske er kommet til under svære tider og ørkenvandringer undervejs i livet. Eller igennem en erfaring af kontakten med jorden og forbundenheden mennesker imellem, som lige så stille udvikler en dybere forståelse og empati – for andre og for en selv.

 

Alligevel kan vi komme til at undsige vor viden, forlade vore ressourcer og komme til at ‘tørre lidt ind’.

 

Dette retræte handler om at finde vej, om at smelte/finde ind i retning og overgivelse. Og herigennem kontakte og udfolde dybere lag i  vor bevidsthed, medfølelse og glædesfuldhed.

 

Læs mere om forårs-retræten her.

 

Dato:  Maj 2019

Vi starter torsdag kl 15 og slutter søndag kl 14

 

Pris: 5.900 kr for private. Dækker ophold, fuld forplejning og undervisning

Plus moms for virksomheder / fradragsberettigede.

 

Tilmelding her eller via mail til: kontakt@mindfullife.dk

Du kan også ringe til os på telefon 2868 5484

 

Underviser Eve Bengta Lorenzen og Robert Jørgensen

 

Læs mere om næste forårs-retræte her.

 


Deltager-udtalelser fra retræten i foråret 2017:

 

“Det mest relevante og udbytterige retreat jeg har været på!”

 

“Taknemmelig for at mærke kvindelighedens fællesskab og kraften/styrken der ligger i at mærke den og være tro mod den.”

 

“Jeg har taget min kvindelige bevægelighed tilbage efter år med rigiditet.”

“Oplevede glæden ved samværet med modne kvinder og Eves vidunderlige guidning og erfaring.”

 

“Alt har været en gave. Helhedsoplevelsen af naturen, stedet, maden, kirken, gruppen og meditationerne. Er taknemmelig for dette unikke forløb.”

 

“Det har været uvurderligt at møde modne kvinder på den måde du inviterer til. En erfaring af et kvindeligt fællesskab der ligger udenfor det mentale. Det har været vigtigt at få rådgivning om, hvad og hvordan jeg kan komme nærmere.”

 

“Jeg har oplevet styrken fra den ressource hvor der er stabilitet. Det har gjort at jeg kunne slippe svære følelser og komme tilbage til mig selv.”

 

“Jeg glæder mig til at komme igen næste år.”

 

Læs mere om næste forårs-retræte her.